دانشکده مهندسی برق- اخبار صفحه اول
تبریک به آقای دکتر محمد سلیمانی به عنوان استاد ممتاز دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/14 | 

انتخاب جناب آقای دکتر محمد سلیمانی عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی برق را به عنوان "استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران" را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت های روزافزون می نمائیم.ادامه خبر
 اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی برق 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.19334.77458.fa.html
برگشت به اصل مطلب