دانشکده مهندسی برق- پروژه های دانشجویی دکترا
پروژه های دانشجویی دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/4 | 
  1. مهدی گلستانی،"طراحی کنترل وضعیت مقاوم زمان ثابت برای یک ماهواره انعطاف پذیر"،۴۰۰.
  2. محمدصادق ضیغمی،"ارائه یک روش باز تعریف خروجی جهت کنترل وضعیت یک ماهواره انعطاف پذیر"، جاری.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16290.44290.fa.html
برگشت به اصل مطلب