دانشکده مهندسی برق- دکتر سیدمحمد شهرتاش
Dr. Shahrtash

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/9 | 
AWT IMAGE

  دکتر سیدمحمد شهرتاش

  مرتبه علمی: استاد

  تلفن: ۷۳۲۲۵۶۱۳ (۲۱)

  فاکس: ۷۳۲۲۵۷۷۷ (۲۱)

  پست الکترونیک: shahrtash iust.ac.ir

   Dr. Seyed Mohammad Shahrtash

  Title: Professor

  Tel: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۱۳

  Fax: +۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۷۷

  Email: shahrtash iust.ac.ir

Education|Awards|Fields of Interest|Administerative Positions|Consulting Experience|Publications|Research Laboratory|Teaching Experience| Student Projects|

 

  تحصیلات|افتخارات|زمینه های تحقیقاتی|مسئولیت های اجرایی|پروژه های صنعتی|تالیفات|آزمایشگاه تحقیقاتی|تجارب آموزشی|پروژه های دانشجویی

Seyed Mohammad Shahrtash © ۲۰۱۵ | All Rights Reserved |

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.15918.42477.fa.html
برگشت به اصل مطلب