دانشکده مهندسی برق- پروژه های دانشجویی دکترا
پروژه های دانشجویی دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/16 | 

عضو کمیته پایان نامه دکتری "Visual Searching using Symbol Networks" - دانشکده کامپیوتر - Nova Southern University- فلوریدا - آمریکا

راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد - دکتری در پروژه های زیر :

The effect of feature-based attention on direction psychometric functions in human subjects

Feature similarity gain model or biased competition theory: can they be separated by electrophysiological experiments?

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.15546.43324.fa.html
برگشت به اصل مطلب