دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/25 | 
آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

توجه: آیین نامه مذکور از فروردین 98 عملیاتی خواهد شد و حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان تا سال 97 همچنان مطابق آیین نامه قبلی اجرا می گردد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.14567.55417.fa
برگشت به اصل مطلب