دانشکده مهندسی برق- دفاعیه دکتری
دفاعیه آقای یوسف عزیزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
چکیده
استفاده از متاسرفیسها و سطوح مدوله شده یکی از روشهای مهم و موثر در افزایش پهنای باند RCSR است. اعمال مدولاسیون سطحی ( سینوسی، بیضوی و ... ) به سلول واحد های موجود در آرایه سلولی N×N موجب شکل گیری گرادیان فاز می شود که به دو صورت; (۱) تبدیل موج تابشی به موج سطحی درون زیرلایه و (۲) ایجاد Anomalous Reflection و پراکندگی موج تابشی در جهات مختلف، موجبات RCSR را فراهم می آورد. در این رساله با اعمال مدولاسیون سینوسی به متاسرفیس و شکل گیری گرادیان فاز ساختارهای RCSR پهن باند و فوق پهن باند دارای مزایایی همچون سادگی، ارزان قیمت، تک لایه و حساسیت کم نسبت به قطبش تابشی، به شرح زیر ارائه شده است: ۱- ارائه ساختار شطرنجی که از هردو روش : (۱) تبدیل موج تابشی به سطحی و (۲) Anomalous Reflection استفاده می کند و دارای RCSR پهن باند (۷۷%) همراه با ساختار تک لایه (۱.۶ میلیمتر) است. ۲- بهبود ساختار ۱- با استفاده از گرادیان فاز و ارائه ساختار تک لایه (۱.۶ میلیمتر) با RCSR پهن باند (۹۷%) ۳- بکارگیری شرط گرادیان دامنه همزمان با گرادیان فاز و دستیابی به ساختار فوق پهن¬باند (۱۲۸%) ۴- بکارگیری همزمان مدولاسیونها سینوسی تک بانده در ساختار هم مرکز و افزایش پهنای باند در عین ضخامت کم زیرلایه FR-۴ (۰.۸ میلیمتر). ۵- ساختار مدوله شده دو بعدی (زاویه و شعاع) که دارای حساسیت کم نسبت به زوایای تابشی مایل در قطبشهای TE, TM است. با هدف تکمیل تحقیقات در این زمینه، فرصت مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه پلی تکنیک تورین صورت گرفته است که طراحی، ساخت و تست سه ساختار مدوله شده با روش پنجره زمانی از فعالیتهای انجام شده در این دوره می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.12584.63748.fa
برگشت به اصل مطلب