دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های آموزشی
جزئیات برنامه زمان‌بندی مصاحبه دکتری گروه حمل و نقل دوره‌های استعداد درخشان، روزانه، نوبت دوم و پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/17 | 
با سلام خدمت داوطلبین عزیز و گرامی، بدین‌وسیله جزئیات برنامه زمان‌بندی و نوبت برگزاری مصاحبه تخصصی گروه حمل و نقل برای داوطلبین مقطع دکترا، دوره‌های استعداد درخشان، روزانه، نوبت دوم و پردیس در زیر مشخص شده است.
 
مهندسی عمران-حمل و نقل (استعداد درخشان، روزانه، نوبت دوم و پردیس)
محل جلسه ساعت مصاحبه شماره پرونده/شماره داوطلبی
طبقه اول ساختمان شماره ۲ مهندسی عمران؛ کلاس G۱۴ ۱۴-۱۵ ۵۲۴۰۲
۵۳۳۵۹
۵۳۵۶۶
۵۲۵۴۷
۱۵ -۱۶ ۱۲۱۵۰۵
۱۲۳۳۱۹
۱۷۹۶۱۸
۱۹۴۱۸۳
۱۶ -۱۷ ۱۹۸۲۳۱
۲۲۲۶۱۹
۲۲۵۰۱۰
۲۴۵۶۷۲
۱۷-۱۸ ۲۶۶۱۰۸
۲۶۶۱۱۱
۲۶۶۱۱۷
۲۶۶۱۱۸
۱۸-۱۹ ۲۶۶۱۲۳
۲۶۶۱۵۵
۲۶۶۱۵۶
۲۶۶۱۵۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.9936.73614.fa.html
برگشت به اصل مطلب