دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
فرم اخذ درس به صورت «برای مطالعه» ویژه نیمسال ۹۹۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
بدین‌وسیله فرم اخذ درس به صورت «برای مطالعه» ویژه نیمسال ۹۹۱ با فرمت PDF جهت اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی ارسال می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع اشکال از طریق ایمیل با معاون محترم آموزشی دانشکده می‌توانید تماس داشته باشید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.61259.fa
برگشت به اصل مطلب