دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
روند صدور تسویه حساب از طرف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 
بدین‌وسیله روند صدور تسویه حساب از طرف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد به شرح در فایل PDF زیر می‌باشد. لازم به ذکر است دانشجویان عزیز قبل از فعال نشدن گزارش ۵۲۲ در سیستم گلستان اقدام به بارگذاری پایان‌نامه در سامانه کتابخانه یا ایرانداک ننمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.61081.fa
برگشت به اصل مطلب