دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار آموزشی کلیه مقاطع
زمان مصاحبه داوطلبین دکتری گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 
AWT IMAGE بدین وسیله زمان مصاحبه داوطلبین گروه سازه، زلزله و مدیریت ساخت جهت توجه این دسته از داوطلبان در فایل Word زیر به استحضار می‌رسد. (اصلاحیه)
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.9936.60965.fa
برگشت به اصل مطلب