دانشگاه علم و صنعت ایران- رئیس اداره امور پژوهشی
پیام رئیس اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 

دکتر مهران کریم‌پور فرد
رئیس اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل دانشکده مهندسی عمران

اهم وظایف رئیس اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل دانشکده به شرح زیر است:
- همکاری با معاونین دانشکده‌ها و همچنین مدیران گروه‌های آموزشی در جهت هدفمند نمودن پژوهش و فعالیت‌های علمی دانشکده به سوی کسب مرجعیت علمی – بین‌المللی و اثربخشی ملی در رفع ابرچالش‌های حال و آینده
- همکاری با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در جهت حمایت از نوآوری، ثبت دارایی‌های فکری، توسعه مراکز نوآوری، توانمندسازی اعضای هیأت علمی در جهت کارآفرینی، سازماندهی واحدهای پژوهشی، ارائه خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی، تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران و صنایع کلیدی ملی و بین‌المللی
- همکاری با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در جهت تأسیس واحدهای توسعه تعاملات با صنایع هدف در دانشکده، برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی صنعتی اساتید، ایجاد زیرساخت پذیرش متقاضیان پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی دانشگاهی، ساختارسازی حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، ساماندهی و احیای واحد کار آموزشی و بازدیدهای صنعتی
- همکاری با معاونت بین‌الملل دانشگاه در جهت شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی برای تبادل هیات علمی، پژوهشگر و دانشجو و توسعه همکاری‌های علمی – بین‌المللی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان در راستای سیاست‌های کلان دانشگاه
- همکاری با معاونت بین‌الملل دانشگاه در جهت همکاری با نهادهای تخصصی، فنی و استانداردسازی بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های تخصصی دانشکده
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.19523.66728.fa.html
برگشت به اصل مطلب