دانشگاه علم و صنعت ایران- رئیس اداره امور آموزشی
پیام رئیس اداره امور آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 

دکتر مجید ایلچی قزاآن
رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران

اهم وظایف رئیس اداره امور آموزشی دانشکده به شرح زیر است:
- برنامه‌ریزی تشکیل کلاس‌های درسی برای کلیه مقاطع تحصیلی با هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده
- نظارت بر اجرای صحیح مراحل ثبت‌نام دانشجویان، حذف و اضافه و ثبت اطلاعات در سیستم آموزشی گلستان
- نظارت بر تشکیل منظم کلاس‌های درسی و برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان و تهیه گزارش‌های لازم در این زمینه
- نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های کارشناسان خدمات آموزشی و رعایت مقررات آموزشی
- برگزاری جلسات کمیته منتخب دانشجویان دانشکده و پیگیری اجرای مصوبات کمیته منتخب دانشکده و دانشگاه
- نظارت و کنترل بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات و مقررات آموزشی و ابلاغیه‌‌های کمیسیون موارد خاص
- رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و کمک در رفع آن مطابق با آیین‌نامه‌ها و مقررات
- هماهنگی با گروه‌های آموزشی دانشکده به منظور تأمین استاد مورد نیاز و همکاری با واحد حق‌التدریس دانشگاه و انجام امور مربوط به حق‌التدریس دانشکده از جمله جمع‌‌آوری، تنظیم و پیگیری قراردادهای حق‌التدریس اساتید
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.19507.66466.fa.html
برگشت به اصل مطلب