دانشگاه علم و صنعت ایران- دفاعیه‌های دکتری
برگزاری دفاعیه دکتری مهندس مهدی مرادمند

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/14 | 
مهندس مهدی مرادمند دانشجوی دوره دکتری این دانشکده گرایش مهندسی سازه، ۱۹ بهمن‌ماه سال ۹۹ از رساله خود تحت عنوان «سازه‌های هوشمند با روش همگام‌سازی و کنترل سازه‌ای» به‌صورت مجازی با راهنمایی دکتر فریدون امینی دفاع نمود.
چکیده این رساله به شرح زیر می‌باشد:
هدف اصلی این مطالعه توسعه یک سازه هوشمند است. سازه مورد نظر قادر به شناسایی محل، نوع و مقدار خسارات در هنگام زلزله بوده و بر این اساس نیروهای کنترلی مورد نیاز برای جبران اثرات ناشی از آسیب‌ها و کنترل پاسخ‌های دینامیکی سازه را تعیین کرده و آن‌ها را با استفاده از تجهیزات کنترل نیمه فعال به سازه اعمال می‌نماید. برای این منظور، الگوریتم یکپارچه پایش سلامت و کنترل ارتعاش برای انجام شناسایی سیستم، تشخیص آسیب و کاهش پاسخ‌های دینامیکی ارائه شده است. برای پایش سلامت سازه و شناسایی آسیب‌های سازه‌ای، روش نوینی بر مبنای تئوری همگام‌سازی توسعه داده شده است. عملکرد روش شناسایی آسیب پیشنهادی در مثال‌های متنوعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که روش شناسایی آسیب پیشنهادی در تمامی الگوهای خرابی در نظر گرفته شده و همچنین تحت اثر تمامی رکوردهای زلزله مورد استفاده برای هر دو سازه برشی خطی مورد بررسی (۳ و ۱۰ طبقه) از دقت و سرعت بالایی در شناسایی نوع، مکان و میزان آسیب‌ها برخوردار می‌باشد. در حالت عدم وجود اطلاعات دقیق از مقادیر اولیه پارامترهای سازه‌ای نیز، این روش قادر به شناسایی پارامترهای سازه در ثانیه‌های ابتدایی رکورد زلزله می‌باشد. برای کنترل سازه نیز با تعریف شاخص خسارت و شاخص نرخ خسارت و بهره‌گیری از کنترل‌گر فازی، میزان نیروهای کنترلی مورد نیاز محاسبه و از طریق ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل نصب شده در سازه به آن اعمال می‌گردند. برای الگوریتم یکپارچه پیشنهادی نیز نتایج نشان می‌دهند که در تمامی الگوهای خرابی در نظر گرفته شده و همچنین تحت اثر تمامی رکوردهای زلزله مورد استفاده، از دقت و سرعت بالایی در شناسایی نوع، مکان و میزان آسیب‌ها برخوردار بوده و قادر به کاهش مؤثر پاسخ‌های جابجایی سازه و مقادیر حداکثر پاسخ‌های دینامیکی سازه در هنگام زلزله می‌باشد. از طرفی انرژی مصرفی در الگوریتم یکپارچه پیشنهادی به ویژه از نظر شدت جریان مصرفی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از روش‌های متداول کنترل نیمه فعال تنها می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: پایش سلامت سازه، شناسایی لحظه‌ای آسیب، کنترل نیمه فعال، روش همگام‌سازی، سازه هوشمند
رایانامه جهت ارتباط با دانشجوی فوق: mahdimoradmandyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.17087.62524.fa
برگشت به اصل مطلب