دانشگاه علم و صنعت ایران- فرم‌ و آیین‌نامه تحصیلات‌تکمیلی
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکتری ورودی مهر 93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/9 | 
AWT IMAGEبا توجه به اینکه بر اساس آیین نامه دوره دکترا، دانشجویان دکتری حداکثر تا پایان نیمسال چهارم باید موضوع پایان‌نامه خود را به تصویب برسانند، دانشجویان دکتری ورودی مهر 93 حداکثر تا 95/9/30 فرصت دارند از موضوع پایان‌نامه خود دفاع نمایند؛ در غیر این صورت، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - 95/9/7

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=32.1262.47493.fa
برگشت به اصل مطلب