دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان آموزش الکترونیکی مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/5 | 
AWT IMAGE

بدینوسیله برنامه امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان آموزش الکترونیکی مقطع تحصیلات تکمیلی در فایل PDF زیر به اطلاع می‌رسد.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.65921.fa.html
برگشت به اصل مطلب