دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 
AWT IMAGE

بدینوسیله برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس در فایل PDF زیر به اطلاع می‌رسد.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.58633.fa.html
برگشت به اصل مطلب