دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان روزانه و شبانه مقطع مقطع تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
AWT IMAGE

بدینوسیله برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان روزانه و شبانه مقطع تحصیلات تکمیلی در فایل PDF زیر به اطلاع می‌رسد.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.58622.fa.html
برگشت به اصل مطلب