دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی مقطع کارشناسی – نیمسال دوم ۹۸-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
برنامه امتحانی آزمایشگاه‌های دانشکده عمران
(نیمسال دوم ۹۸-۹۷)
 
ساعت ۸ صبح ۱۱ صبح ۲ بعدازظهر
‌شنبه
۹۸/۳/۲۵
- آز قیر و آسفالت
آز مصالح ساختمانی
یکشنبه
۹۸/۳/۲۶
آزهیدرولیک
د.افضلی مهر-
مکان:ساختمان شماره۲
طبقه ۳-سالن۱
م.حکیما:-مکان:کلاس۲
دوشنبه
۹۸/۳/۲۷
- آز تکنولوژی بتن
مکان:کلاس ۲
سه‌شنبه
۹۸/۳/۲۸
آز مقاومت مصالح
مکان:کلاس ۲
چهارشنبه
۹۸/۳/۲۹
- آز مکانیک خاک
مکان:ساختمان شماره۲
طبقه ۳-سالن۱
توجه: براساس مصوبه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه دروس آزمایشگاه و همچنین دروس نظری که به همراه آنها اخذ می‌شود، قابل حذف نهایی نمی‌باشد.
آمـوزش
 
 
برنامه امتحانی دانشکده عمران – نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 
تاریخ امتحان نوبت  اول (۸ صبح) نوبت دوم (۱۱ صبح) نوبت سوم (۱۴ بعد از ظهر)
شنبه
۹۸/۴/۱
ریاضی عمومی (۲)
تحلیل سازه (۱) د.کاوه-سالن۲
د.قادری-کلاس۳
مهندسی ایمنی راه د.توکلی-سالن ۱
اصول مهندسی پل
انقلاب اسلامی ایران
مهندسی راه آهن 
د.افندیزاده-سالن ۱
اصول مهندسی زلزله
د.بروجردیان-کلاس ۲
یکشنبه ۹۸/۴/۲ ریاضی عمومی (۱)
تحلیل سازه (۲)
م.سیادت نژاد-کلاس ۲
ریاضی کاربردی ۱و۲ (طراحی صنعتی)
ریاضی و آمار معماری
دانش خانواده و جمعیت
مقاومت مصالح (۱) م.سیادت نژاد-سالن۲
اصول مهندسی فرودگاه د.بهبهانی-سالن ۱
تربیت بدنی
سیستم انتقال آب
اصول مهندسی تونل
دوشنبه
۹۸/۴/۳
زبان تخصصی
رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان
اخلاق اسلامی
آئین زندگی
مهندسی سیستم ها
مکانیک خاک
د.صابرماهانی-کلاس ۲و۱
د.کریم پور-کلاس ۴
سازه بتن (۲) د.رئیسی-کلاس ۳
د.شایانفر-سالن ۱
سه‌شنبه
۹۸/۴/۴
فیزیک پایه (۲)
استاتیک د.ایلچی-کلاس ۲
د.بروجردیان- سالن ۱
اقتصاد مهندسی د.علیزاده-سالن۲
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ارزشهای دفاع مقدس، مهارتهای زندگی دانشجوئی، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران، استانداردسازی و کارآفرینی
مبانی GIS  در ساختمان د.مجردی-کلاس ۲
زبان
سازه بتن ۱ د.حبیب نژاد- کلاس ۳
مهندسی محیط زیست
د.حسنی-سالن ۱
د.غیاثی نژاد-کلاس ۲و۱
چهارشنبه
۹۸/۴/۵
فیزیک پایه (۱)
مصالح ساختمانی د.فامیلی-سالن ۱
مقررات ملی ساختمان
د.قادری-کلاس ۲
اندیشه اسلامی (۱)
انسان در اسلام
مهندسی ترافیک
متره و برآورد م.روستائی-سالن۲
م.شورشی-کلاس ۳
مکانیک سیالات
د.سیادت موسوی-سالن ۱
د.افضلی مهر-کلاس ۲
‌*شنبه
۹۸/۴/۸
آمار و احتمالات مهندسی
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
راهسازی د.کامبوزیا-کلاس ۲
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
روسازی راه د.عامری-سالن ۱
کاربرد کامپیوتر در مهندسی ژئوتکنیک
یکشنبه
۹۸/۴/۹
ریاضی مهندسی
سازه فولادی ۲
د.قدرتی-سالن ۱
م.سیادت نژاد-کلاس۲
فیزیک مدرن
مهندسی ترابری
سازه فولادی ۱ م.سیادت نژاد-کلاس ۲
دینامیک د.میرولد-کلاس ۱
زمین شناسی د.شاه نظری-سالن۲
تحقیقات محلی
د.کریم پور-کلاس۲
دو‌شنبه
۹۸/۴/۱۰
معادلات دیفرانسیل
پی سازی د.حشمتی-کلاس۳
د.سعیدی-کلاس ۲
اندیشه اسلامی (۲)
تکنولوژی بتن د.فامیلی-کلاس ۲
د.حبیب نژاد-سالن ۱
ماشین آلات ساختمانی در راهسازید.کامبوزیا-کلاس ۳
د.حیاتی-کلاس ۴
ریاضی کاربردی
طراحی معماری و شهرسازی
م.اسمعیلی-سالن ۲
تاسیسات مکانیکی و برقی
د.شهریاری- کلاس ۲
سه‌شنبه
۹۸/۴/۱۱
محاسبات عددی
هیدرولوژی مهندسی
د.سعادت پور-سالن ۱
اصول مدیریت ساخت  د.شیرزادی-کلاس ۲
تاریخ امامت
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
هیدرولیک
د.جباری-سالن ۱
شیمی عمومی
روش اجرای ساختمان
د.شیرزادی-کلاس ۲
د.میرولد-کلاس ۲
چهار‌شنبه
۹۸/۴/۱۲
برنامه نویسی کامپیوتر
ترمیم، تعمیر و تقویت سازه ها
مهندسی آب و فاضلاب
د.حسنی-سالن۱
فارسی
روش اجزا گود و سازه نگهبان
دبازیار-کلاس ۲
نقشه برداری و عملیات
د.مجردی-سالن ۱
آب‌های زیر زمینی
بارگذاری د.حبیب نژاد- کلاس ۳
د.ایلچی-کلاس ۲
*با توجه به تعطیلی روز شنبه ۹۸/۴/۸ امتحانات آن روز در روز شنبه ۱۵ تیر برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.56758.fa.html
برگشت به اصل مطلب