دانشگاه علم و صنعت ایران- برنامه امتحانی کلیه نیمسال‌ها
برنامه امتحانی مقطع کارشناسی – نیمسال دوم 94-1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/23 | 

  برنامه امتحانی دانشکده عمران – نیمسال دوم 94-93

  تاریخ امتحان

  نوبت اول (8 صبح)

  نوبت دوم (11 صبح)

  نوبت سوم (13:30بعد از ظهر)

  یکشنبه

  94/03/24

  ریاضی عمومی (1)

  بارگذاری د.نیکنام- سالن

  مهندسی سیستم ها د.افشار-کلاس 5

  ریاضی کاربردی 1و2 (طراحی صنعتی)

  ریاضی و آمار معماری

  آموزش مهارتهای زندگی و تنظیم‌خانواده

  مقاومت مصالح (1) م.سیادت نژاد-سالن

  اصول مهندسی فرودگاه د.بهبهانی- کلاس 5

  روشهای اجرایی ساختمان

  د.قدوسی -سالن

  م.نصراله زاده-سالن

  مبانی GIS در صنعت ساختمان

  دوشنبه

  94/03/25

  تحقیقات محلی د.شریعتمداری- سالن

  رسم فنی م.عترتی-کلاس 9

  اصول مهندسی سد

  اخلاق اسلامی

  آئین زندگی

  

  سازه بتن (1)- د.رئیسی- سالن

  سازه بتن (2) د.عباس نیا- سالن

  د.شایانفر-کلاس 4و3 

  سه شنبه

  94/03/26

  فیزیک پایه (2)

  راهسازی د.بهبهانی-سالن

  آشنائی با دفاع مقدس

  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  نقشه برداری و عملیات(1) د.مجردی- سالن

  مهندسی پل د.بروجردیان-کلاس 5

  زبان

  مهندسی محیط زیست د.سعیدی-سالن

  مهندسی ایمنی راه د.توکلی- کلاس 4 و3

  چهارشنبه

  94/03/27

  فیزیک پایه (1)

  طراحی معماری و شهرسازی

  م.زرین قلم- کلاس 3

  اندیشه اسلامی (1)

  انسان در اسلام

  مهندسی ترافیک د.شریعت-سالن

  متره و برآورد م.شورشی-کلاس 4 و3

  مکانیک سیالات د.قاهری-سالن

  شنبه

  94/03/30

  ریاضی مهندسی

  نقشه کشی ساختمان م.نصراله زاده- کارگاه

  اقتصاد مهندسی د.علیزاده-سالن 

  فیزیک مدرن

  مهندسی ترابری د.افندیزاده-کلاس 4 و3

  زمین شناسی د.شاه نظری- سالن

  هیدرولوژی مهندسی

  د.ذهبیون-کلاس 3

  د.چاوشیان-کلاس 4 

  یکشنبه

  94/03/31

  معادلات دیفرانسیل

  تکنولوژی بتن د.فامیلی-سالن

  

  اندیشه اسلامی (2)

  سازه های فولادی (1) م. سیادت نژاد-کلاس 4

  سازه های فولادی (2) م.سیادت نژاد- کلاس 3

  د.قدرتی- سالن

  ریاضی کاربردی

  پی سازی د.سعیدی عزیزکندی- سالن

  مصالح ساختمانی د.فامیلی- کلاس 3

  دوشنبه

  94/04/1

  محاسبات عددی

  سازه‌های بنایی

  اصول مدیریت ساخت د.شیرزادی-سالن

  تاریخ امامت

  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  هیدرولیک د.چاوشیان-کلاس 4 و3

  د.یگانه –کلاس 2

  شیمی عمومی

  سیستمهای انتقال آب

  اصول مهندسی تونل د.صالح زاده-سالن

  سه شنبه

  94/04/2

  برنامه نویسی کامپیوتر

  ترمیم، تعمیر و تقویت سازه ها

  مهندسی آب و فاضلاب د.ذهبیون-کلاس 5

  د.افشار-کلاس 8

  فارسی

  دینامیک د.مساح-کلاس 2

  اصول مهندسی ژئوتکنیک

  روش اجزا گود و سازه نگهبان د.بازیار- کلاس 3

  ماشین آلات ساختمانی

  د.خاکی- سالن

  آب‌های زیرزمینی

  چهارشنبه

  94/04/3

  آمار و احتمالات مهندسی

  فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

  د.ایلاتی- سالن

  تفسیر موضوعی قرآن

  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

  روسازی راه د.عامری- سالن

  د.خاکی- سالن

  مکانیک خاک د.شریعتمداری- سالن

  د.صابرماهانی- کلاس 5

  استاتیک د.خانزادی- کلاس 2 و1

  د. بروجردیان -کلاس 4 و3

  شنبه

  94/04/6

  ریاضی عمومی (2)

  تحلیل سازه (1) د.امینی -سالن

  تحلیل سازه (2) د.حبیب نژاد -کلاس 4 و3

  انقلاب اسلامی ایران

  مهندسی راه آهن د.افندیزاده - سالن

  اصول مهندسی زلزله

  د.رئیسی-سالن

    توجه :

  - براساس مصوبه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، دروس آزمایشگاه و همچنین دروس نظری که به همراه آنها اخذ می‌شود، قابل حذف نهایی نمی‌باشد.

  - برای کاهش اضطراب امتحان، پس از اینکه برگۀ سؤالات امتحانی را دریافت کردید، ابتدا همۀ سؤالات را به طور اجمالی مرور کنید و سپس به سؤالاتی که به نظر شما آسان‌تر است، پاسخ دهید.

  - برای افزایش کارایی مطالعه در شب امتحان، کتاب درسی را به چند بخش تقسیم کنید و برای مطالعه جداگانه هر بخش، زمان مشخصی را درنظر بگیرید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10687.40556.fa.html
برگشت به اصل مطلب