دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب سرپرست اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 
به موجب حکم شماره ۱/۱۰۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ رئیس محترم دانشگاه، دکتر مهران کریم‌پور فرد به سمت سرپرست اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.66727.fa.html
برگشت به اصل مطلب