دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر محترم گروه خاک و پی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۸۰۶۱ مورخ ۹۹/۳/۶ رئیس محترم دانشگاه، دکتر حمیدرضا رازقی به مدت ۲ سال به سمت مدیر گروه خاک و پی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.59949.fa.html
برگشت به اصل مطلب