دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
بر اساس حکم شماره ۱/۰۸۳۴ مورخ ۹۷/۸/۵ رئیس محترم دانشگاه، دکتر علیرضا سعیدی عزیزکندی به مدت ۲ سال به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.54414.fa.html
برگشت به اصل مطلب