دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر گروه سازه دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۰۸۳۱ مورخ ۹۷/۸/۵ رئیس محترم دانشگاه، دکتر وحید بروجردیان به مدت ۲ سال به سمت مدیر گروه سازه دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.54413.fa.html
برگشت به اصل مطلب