دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر گروه آب و محیط زیست دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
به موجب حکم شماره ۱/۰۸۳۲ مورخ ۹۷/۸/۵ رئیس محترم دانشگاه، دکتر حسین افضلی مهر به مدت ۲ سال به سمت مدیر گروه آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.54412.fa.html
برگشت به اصل مطلب