دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر روابط عمومی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/20 | 
با حکم شمارۀ ۹۰/۵۰۶۸ مورخ ۹۷/۸/۲۰ رئیس محترم دانشکده عمران، دکتر حسین علیزاده به سمت مدیر روابط عمومی دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.54208.fa.html
برگشت به اصل مطلب