دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/2 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره‌ ۱/۰۶۳۴ مورخ ۹۷/۷/۱ رئیس محترم دانشگاه، دکتر حسن زیاری به مدت ۲ سال به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده» منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.54025.fa.html
برگشت به اصل مطلب