دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
ابقاء دکتر علی کاوه در سمت سردبیر مجله بین‌المللی بهینه‌یابی در مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۷۰۹۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ رئیس محترم دانشگاه، دکتر علی کاوه به مدت ۱ سال در سمت سردبیر مجله بین‌المللی بهینه‌یابی در مهندسی عمران ابقاء شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.52235.fa.html
برگشت به اصل مطلب