دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
ابقاء دکتر محمدحسن بازیار در سمت سردبیر مجله بین‌المللی مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
AWT IMAGE به موجب حکم شماره ۱/۷۱۰۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ رئیس محترم دانشگاه، دکتر محمدحسن بازیار به مدت ۱ سال در سمت سردبیر مجله بین‌المللی مهندسی عمران ابقاء شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.52234.fa.html
برگشت به اصل مطلب