دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر امور بین‌الملل دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/8 | 
AWT IMAGE با حکم شمارۀ 90/4033 مورخ 95/10/8 ریاست محترم دانشکده عمران، دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم به سمت مدیر امور بین‌الملل دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.47953.fa.html
برگشت به اصل مطلب