دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
ابقاء مدیر گروه راه و ترابری دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/15 | 
AWT IMAGEبه موجب حکم شماره 1/1186 مورخ 95/8/12 ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محمود عامری به مدت 2 سال در سمت مدیر گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران ابقاء شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.47172.fa.html
برگشت به اصل مطلب