دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/19 | 
AWT IMAGEبا حکم شمارۀ 90/3362 مورخ 94/7/18 ریاست محترم دانشکده عمران، جناب آقای دکتر حسین علیزاده به سمت مدیر کتابخانه دانشکده منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.41773.fa.html
برگشت به اصل مطلب