اداره تربیت بدنی- فرم ها
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/24 | 

فرم مسابقات ورزشی برون دانشگاهی

فرم چک لیست اعزام تیم ورزشی برون دانشگاهی

فرم آمادگی ورزشی مسابقات

فرم خلاصه گزارش اردوهای تدارکاتی

فرم ارزیابی وضعیت مسابقات ورزشی برون دانشگاهی

گاهنامه برگزاری مسابقات دانشکده ای ... منطقه ای

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.7871.29039.fa.html
برگشت به اصل مطلب