اداره تربیت بدنی- منو مخفی
ارزیابی وضعیت مسابقات ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 دانشگاه علم وصنعت ایران

  حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

  مدیریت امور تربیت بدنی

  فرم ارزیابی وضعیت مسابقات ورزشی (برون دانشگاهی)

  ردیف

  عوامل مورد ارزیابی

  درجات ارزیابی

  کاملا مناسب

  مناسب

  تا حدی مناسب

  نامناسب

  کاملا

  نامناسب

  1

  وضعیت اسکان و پاکیزگی محل سکونت

 

 

 

 

 

  2

  تعداد و ظرفیت اتاقها و تختها

 

 

 

 

 

  3

  وضعیت دوش ها و حمام ها در محل اسکان

 

 

 

 

 

  4

  وضعیت غذاخوری، طبخ و توزیع غذا

 

 

 

 

 

  5

  کمیت و کیفیت غذا در طول مسابقات

 

 

 

 

 

  6

  مسافت تا محل مسابقه و فراهم نمودن امکانات ایاب و ذهاب توسط میزبان

 

 

 

 

 

  7

  وضعیت برگزاری برنامه های فرهنگی و تفریحی

 

 

 

 

 

  8

  نحوه ارائه خدمات اداری و پشتیبانی توسط میزبان

 

 

 

 

 

  9

  وضعیت رختکن، دستشویی، دوش و حمام در محل مسابقه

 

 

 

 

 

  10

  وضعیت محل استقرار تیم در مکان مسابقه و نحوه پذیرائی در حین مسابقات

 

 

 

 

 

  11

  وضعیت محل مسابقه با توجه به شرایط استاندارد(زمین،خطوط،حریم،نور،صوت و جایگاه تماشاگران و ...)

 

 

 

 

 

  12

  وضعیت و کیفیت کلی برگزاری مسابقات توسط میزبان

 

 

 

 

 

    نام و نام خانوادگی کارشناس:

  تاریخ و امضاء: 

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find-31.4856.10135.fa.html
برگشت به اصل مطلب