اداره تربیت بدنی- روسای سابق تربیت بدنی
روسای سابق تربیت بدنی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
 
آقای مصطفی واعظ تهرانی
آقای دکتر بهروز برجسته محبی
 آقای اسماعیل کثیری
آقای مهرداد افراخته
آقای دکتر غلامرضا شهریاری 

آقای دکتر سید جواد امامی
آقای دکتر حمید رضا صمیم بنی هاشمی
آقای دکتر حبیب الله اکبری
آقای دکتر حمید سیفی
آقای دکتر مجتبی استوار
 


  

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.19432.65573.fa.html
برگشت به اصل مطلب