دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/7 | 
عنوان سخنرانی: مقدمه ای بر دیفئولوژی
سخنران: دکتر علیرضا احمدی
زمان:هشتم خردادماه-ساعت 13:00-14:00
مکان: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر-طبقه چهارم- اتاق 429
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.78234.fa.html
برگشت به اصل مطلب