دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
چهل و ششمین دوره مسابقه ریاضی دانشجویی کشور به روایت تصویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/24 | 
چهل و ششمین دوره مسابقه ریاضی دانشجویی کشور به روایت تصویر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.78062.fa.html
برگشت به اصل مطلب