دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
پیام رسان های دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/25 | 
مقارن با عید سعید فطر کانال های اطلاع رسانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران در پیام رسان های بله و تلگرام ایجاد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.77642.fa.html
برگشت به اصل مطلب