دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
فراخوان «برنامه حمایت از حرکت در مرز دانش ریاضی»*

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/25 | 
🔻بنیاد ملی علم ایران در نظر دارد، از دانشمندان و محققان برجسته علمی کشور در حوزه ریاضی، در راستای حرکت در مرزهای دانش جهانی ریاضی حمایت نماید. این حمایت، بن پایه توسعه علمی در حوزه ریاضی را برای کشور فراهم خواهد ساخت. با توجه به حیطه وظایف بنیاد، بدیهی است در این برنامه حمایت‌ها تا پذیرش نظریه علمی و انتشار در مجلات برجسته جهانی، صورت خواهد گرفت. در این راستا همکاری هدفمند، مؤثر و تثبیت‌شده دانشمند ایرانی با دانشمندان برجسته بین‌المللی مورد تأکید و حمایت ویژه قرار خواهد داشت.
🔸مهلت ثبت درخواست از ۲۳ اسفند الی ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ است. 
🌐https://insf.org/fa/news/۶۷۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.77636.fa.html
برگشت به اصل مطلب