دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- اخبار جاری و اطلاعیه ها
قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری تکمیل ظرفیت سال 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/1 | 
AWT IMAGE

به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون  دکتری که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور ( تکمیل)  آزمون سال 1393 به دانشکده ریاضی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران معرفی شده اند می رساند که در روز دوشنبه مورخ 20/آبانماه / 93 سا عت 10 صبح جهت فرآیند بررسی پرونده و انجام مصاحبه، پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ 250000 ریال به شماره حساب 2177579002002 بانک ملی ایران شعبه مینو به نام درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است و در روز جلسه مصاحبه به همراه اصل مدارک آموزشی و پژوهشی داوطلب، اصل فیش بانکی و اصل شناسنامه یا کارت ملی به طبقه چهارم ساختمان دانشکده ریاضی دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

تلفن تحصیلات تکمیلی( آقای عامری): 73225405

جهت هرگونه پرسش با شماره فوق تماس یگیرید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.6258.33014.fa.html
برگشت به اصل مطلب