دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- مجلات و همایش های معتبر
مجلات و همایش های معتبر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-30.19722.68546.fa.html
برگشت به اصل مطلب