دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دستاورد های پژوهشی
دوره فرصت مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/7 | 
آقای دکتر آقاجانی در سال ۱۴۰۱ برای شرکت در یک دوره فرصت مطالعاتی عازم فنلاند شدند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19588.71146.fa.html
برگشت به اصل مطلب