دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- دستاورد های پژوهشی
همایشهای ملی و بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/7 | 
در سال ۱۴۰۱ سه همایش ملی و بین المللی به شرح ذیل در دانشکده ریاضی برگزار شد.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19588.71141.fa.html
برگشت به اصل مطلب