دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- رویداد ها
19ام اردیبهشت ماه دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/16 | 
 نام و نام خانوادگی: زهره رسایی
عنوان پایان نامه : مدل بندی میانگین باقی مانده طول عمر تعمیم یافته و بهینه سازی نگهداری یک سیستم بر اساس وضعیت
استادان راهنما:دکتر رحمان فرنوش و دکتر رضا احمدی
زمان: چهارشنبه 1403/02/19 ساعت 11
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-30.19586.77893.fa.html
برگشت به اصل مطلب