- ارتباط با صنعت
 

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دفتر ارتباط با صنعت

معرفی

این دفتر به منظور برقراری ارتباط مؤثر بین صنایع کشور و دانشکد ه مهندسی مواد و متالوری دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیل گردیده و هدف از این ارتباط همکاری در رفع مشکلات صنایع و انجام خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز صنعت اعم از نظامی و غیر نظامی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با مهندسی متالورژی و مواد می باشد.

خدمات آزمایشگاهی زیر تحت نظر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده انجام می‌گیرد:

 • تعیین توزیع اندازه ذرات پودر با استفاده از Laser Particle Size Analayzer و دستگاه الک‌های لرزان.
 • پودر کردن و خردایش مواد (از طریق جارمیل و فست میل).
 • تعیین انواع چگالی مواد پودری شکل و قطعات.
 • تعیین ویسکوزیته و خواص جریانی انواع سوسپانسیون‌های سرامیکی.
 • برش و پولیش انواع قطعات فلزی و سرامیکی.
 • آنالیز حرارتی دستگاهی ( DTA , TG ).
 • پخت انواع قطعات سرامیکی و ذوب مواد فلزی تا دمای °C 1700.
 • عملیات حرارتی، تکلیس مواد و آزمایش شوک‌پذیری.
 • آنالیز شیمیایی و مینرالی مواد با دستگاه‌های XRF و XRD ، جذب اتمی، ICP و شیمیایی‌تر.
 • بررسی ریزساختاری مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و انواع میکروسکوپ‌های نوری.
 • اندازه‌گیری خواص مکانیکی مواد تحت تنش‌های کششی، فشاری و خمشی، سختی‌سنجی و مقاومت به ضربه.

معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت گذراندن دوره کارآموزی به واحدهای صنعتی از جمله وظایف این دفتر می‌باشد. این دفتر رابط بین دانشجویان و صنایع جهت برقراری بازدید از صنایع مرتبط با رشته مواد و متالورژی می‌باشد.

مدیر  :

مسئول  : زهرا محقق طوسی

تلفن تماس :73228882 -77209039
 

آدرس پست الکترونیکی : tousiziust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.8476.11562.fa
برگشت به اصل مطلب