- کارکنان اداری
مهندس عباس آهاری اسکوئی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مهندس عباس آهاری اسکوئی (کارشناس آموزشی - بازنشسته)

 

درجه علمی: کارشناسی مهندسی معماری

محل تحصیل: ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئولیت: کارگاه مدلسازی 

تلفن داخلی:

دورنگار:

پست الکترونیکی:

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.5466.6171.fa.html
برگشت به اصل مطلب