- همایش های علمی
چهارمین دوره مسابقات سراسری متالوگرافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چهارمین دوره مسابقات سراسری متالوگرافی در تاریخ یکم تا دوم آبان ماه ۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4399.57238.fa
برگشت به اصل مطلب