- اخبار دانشکده
قابل توجه دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع لازم است با مراجعه به سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه http://pga.iust.ac.ir/ ضمن اطلاع از کسب حد نصاب آزمونهای زبان نسبت به ثبت نمره و مدرک زبان خود در سیستم گلستان اقدام نمایند. آزمونهای مورد قبول  MSRT، TOLIMO، TOEFL،IELTS  می باشد. با توجه به شیوع بیماری کرونا دانشگاه موقتا با تایید آزمونهای داخلی زبان جهت شرکت در آزمون جامع موافقت نموده است. دانشجویانی که دارای مدارک داخلی زبان دانشگاهها می باشند لازم است قبل از ثبت و ارائه مدرک در سیستم گلستان هماهنگی های لازم را جهت تایید اعتبار مدرک زبان مورد نظر با کارشناس تحصیلات تکمیلی (داخلی 8832 ) را بنمایند. صرف ثبت نمره در سیستم گلستان کافی نمی باشد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.62544.fa
برگشت به اصل مطلب