- اخبار دانشکده
قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ۹۸ گرایش شکل دادن فلزات و گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جدول زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان گرایش شکل دادن فلزات بصورت پیوست قابل ملاحظه است. دانشجویان گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نیز از امروز تا حداکثر انتهای ماه آذر فرصت دارند سمینار خود را ارائه نمایند. لذا در صورت آماده بودن برای ارائه سمینار به استاد راهنما و مدیر گروه خود مراجعه نمایید.
شماره تلفن و ایمیل اساتید و مدیران گروه در وب سایت دانشکده موجود است.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.61227.fa
برگشت به اصل مطلب