دانشکده معماری و شهرسازی- دکتر مفیدی
دکتر مفیدی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات فردی                                                                                                       

  نام: سید مجید

  نام خانوادگی: مفیدی شمیرانی

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن:73228229-021

  پست الکترونیکی: S_m_mofidi AT iust.ac.ir

                                                       

  تحصیلات

  ■ 1377– 1373: دانشگاه شفیلد (University of Sheffield) / انگلستان/ دکتری تخصصی/ ارزیابی رساله A (بدون تصحیح - As Submitted )

  ■ 1364–1361: دانشگاه کلرادو- دنور (University of Colorado at Denver) / آمریکا/ کارشناسی ارشد طراحی شهری/ معدل 90/3

  ■ 1364– 1362: دانشگاه کلرادو- دنور (UCD) / آمریکا/ کارشناسی ارشد انرژی و معماری/ معدل 97/3

  ■ 1361– 1356 : دانشگاه فنی- مهندسی لورنسِ میشیگان (LUT) / آمریکا/ کارشناسی مهندسی معماری/ معدل 16/3

  عنوان رساله ها

  دکترای تخصصی: “طراحی شهری اقلیمی”، راهبردهای پایدار و راهکارهای هوشمند برای مسئله انرژی، و برگرفته از جنبه های مورفولوژیک تکامل مراکز شهری 

  کارشناسی ارشد: “آن شهر”، تولد دوباره شهر اقلیمی- فرهنگی ایرانی

  ■ کارشناسی ارشد: “طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک”، با توجه به مسئله انرژی در کشورهای در حال توسعه

  مشاغل رسمی کنونی

  ■ عضو هیئت علمی رسمی تمام وقت/ استادیار22/ دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ عضو گروه شهرسازی/ از اردیبهشت 1365

  ■ مدیر اجرایی گرایش معماری پایدار/ دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ از 6/1382

  ■ مدیر مسئول و موسس مرکز مطالعات انرژی و معماری/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ از دی 1381

  ■ عضو حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ از تیر 1388

  ■ مدیر روابط بین الملل دانشکده معماری و شهرسازی/ از مهر 1389

  مسئولیتهای گذشته

  ■ معاون دانشجویی دانشکده معماری و شهرسازی/ شهریور 1381- اردیبهشت 1383

  ■ مدیر مرکز رایانه دانشکده معماری و شهرسازی/ دی 1377- مهر 1383

  ■ مدیر روابط بین الملل دانشکده معماری و شهرسازی/ 1379- اردیبهشت 1383

  ■ مدیر دوره های آزاد دانشکده معماری و شهرسازی/ 1378- 1380

  ■ مدیر ارتباط با صنعت دانشکده معماری و شهرسازی/ 1377- 1379

  عضو شورای تخصصی شهرسازی و طرحهای شهری/ اداره کل شهرسازی و طرح های شهری/ معاونت شهرسازی و معماری/ شهرداری تهران/ اسفند 1385

  خلاصه فعالیت های پژوهشی و حرفه ای

  ■ 120 مقاله ارایه و به چاپ رسانده: درکنفرانس های داخلی؛ 42 / بین المللی؛27 {آمریکا(1)، استرالیا(3)، اندونزی(1)، امارات(1)، انگلستان(7)، بحرین(1)، برزیل(2)، ترکیه(1)، رومانی(1)، لیبی(3)، مصر(1)، هند(2) و یونان(3)} و در مجلات حرفه ای داخلی 40 و خارجی 11 مقاله (ضمیمه2).

  ■ 46 سخنرانی علمی در داخل و مجامع بین المللی خارج کشور (بدون احتساب کنفرانسها).

  ■ دریافت 40 لوح، مدال، تندیس، تقدیر نامه یا جایزه از کنفرانسها، سمینارها، مجامع داخلی یا خارجی

  ■ مشارکت در برگزاری و کمیته علمی حدود37 گردهمایی داخلی و یا خارجی، و داوری صدها مقاله

  ■ اتمام 7 طرح پژوهشی قرار داد با معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  ■ مسئولیت راهنمایی 14 رساله دکتری، 99 پایاننامه کارشناسی ارشد و 11 پایاننامه کارشناسی اتمام یافته داشته است، و در حال حاضر 11 رساله دکتری و 24 پایانامه کارشناسی ارشد در دست راهنمایی دارند. (به ضمیمه1- الف مراجعه شود)

  ■ مسئولیت مشاوره 9 رساله دکتری، 67 پایاننامه کارشناسی ارشد پایان یافته داشته است و در حال حاضر 1 رساله دکتری و 23 پایانامه کارشناسی ارشد در دست مشاوره دارند. (مراجعه ضمیمه1- ب)

  ■ تاکنون حدود 48 بنا (مسکونی/ اداری/ آموزشی/ ...) را طراحی، نظارت و اجراء نموده، و اکثراً با هدف بهینه سازی مصرف انرژی، و محیط زیست طراحی شده و مروج دیدگاه معماری پایدار می باشند.

  ■ عضو گروه طراحی شهری و معماری/ به عنوان سرگروه طراحی شهری در موسسه AHEC - آمریکا/ کار عمده طرح جامع و تفضیلی کوتاه تا دراز مدت دانشگاه کلرادو - دنور/ 1361- 1364

  طراحی داخلی معماری و راندو آزاد در آمریکا / 1358- 1361

  قراردادهای پژوهشی

  ■ روند تکامل شهرگرایی در مباحث پایداری/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ مهر 1389

  ■ مبانی کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در معماری/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ اسفند 1387

  ■ مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ مهر 1385

  ■ تغییراقلیم جهانی و شکل شهرهای آینده/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ اسفند 1385

  ■ بهینه سازی و مدیریت انرژی در بناهای آموزشی تهران (مرحله اول)/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ تابستان1384

  ■ مطالعات و طرح ساماندهی گلزار شهدای سراب (آذربایجان شرقی)/ بنیاد شهید انقلاب اسلامی/ معاونت پژوهش و تبلیغات/ اداره گلزارها/ زمستان1381

  ■ طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک به منظور تقلیل در مصرف انرژی از طریق کاربرد نیروهای ایستا/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ معاونت پژوهشی/ بهار1370

  هدایت رساله و پایاننامه

  جمع

  کارشناسی

  کارشناسی ارشد

  دکتری

  جهت نام دانشجویان و عناوین

  به ضمیمه یک مراجعه شود

  124

  11

  99

  14

  پایان یافته

  راهنما

  35

  -

  24

  11

  در دست

  76

  -

  67

  9

  پایان یافته

  مشاور

  24

  -

  23

  1

  در دست

  259

  11

  213

  35

  جمع هر دوره و کل

  تا 25/9/90

  عضویت در مجامع حرفه ای

  ■ عضو سازمان نظام مهندسی/ معمار و ناظر پایه ارشد

  ■ عضو سازمان نظام مهندسی/ شهرساز- طراحی شهری

  ■ عضو جامعه مهندسین شهرساز

  ■ عضو جامعه بین المللی اسکان بشر (International Association for Humane Habitat - ICHH)

  ■ عضو انجمن انرژی خورشیدی ایران (IRSES)

  ■ دارای مدرک Certificate IV in Assessment and Workplace Training از استرالیا

  ■ New South Wales Technical & Further Education Commission Australia/ Aug 2006

  ■ دارای مدرک for Community Colleges and Occupational Education ‍ Colorado State Board

  Private Occupational Credential از آمریکا - ایالت کلرادو

  دروس تدریس شده و سوابق آموزشی

  ■ دوره دکترای معماری و شهرسازی

  محیط زیست انسان/ شهرسازی و فرهنگ اسلامی/ شهرسازی دوره اسلامی/ تکنولوژی منطبق/ اقلیم و معماری/ معماری و انرژی های نو/ معماری و قناعت در انرژی/ زبان تخصصی شهرسازی/ زبان تخصصی معماری/

  ■ دوره کارشناسی ارشد معماری ) گرایشهای: پایداری/ فنآوری/ عمومی/ معماری)

  معماری همساز با اقلیم/ نظریه و روشهای طراحی/ نظریه های مکانیابی/ مبانی توسعه اکولوژیک شهری/ مبانی برنامه ریزی کالبدی/ مبانی و روشهای ایستای طراحی پایدار/ تنظیم شرایط زمین/ انرژیهای تجدیدپذیر در معماری/ طراحی معماری پایدار2 و 3/ سازه های نو/ متون تخصصی پایداری/

  ■ دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری

  طراحی محله3/ مبانی بوم شناسی شهری/ متون تخصصی طراحی شهری/ رایانه در طراحی شهری/

  ■ دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته معماری

  طراحی مجتمع زیستی/ طراحی معماری4 و 5/ ترکیب1/ بیان معماری/ طراحی فنی1/ تحلیل فضای شهری/ تنظیم شرایط محیطی/ تنظیم شرایط محیطی1/ تنظیم شرایط محیطی3/ مبانی محیطی/ طراحی شهری و محیط زیست/ ساختمان 1 و2/ مبانی انرژی‌های نو/ زبان تخصصی معماری/

  ■ تدریس به زبان انگلیسی

  TAFE Program - New South Wales University - Australia

  BS. in Architectural Technology:

  Construction 1/ Environmentally Sustainable Building / Architectural َََ Appreciation 1 تا 1386/ از اسفند 1383

  جوایز حرفه ای و دانشجویی

  ■ تقدیرنامه/ عضویت در کمیته تخصصی و راهبردی پروژه مجتمع تفریحی و گردشگری بهدشت/ شرکت عمران و توسعه شاهد/ 22/8/90

  ■ 2 تقدیرنامه برای دو مقاله/ اولین همایش ملی مسکن ایرانی/ دانشگاه آزاد شیراز، دانشکده هنر و معماری/ 27-28/7/90

  ■ تقدیرنامه/ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار/ دانشگاه صنعتی شریف/ مرکز صدا و سیما/ 17-18/3/1389

  ■ تندیس و تقدیرنامه/ همایش ساختمان و مصرف انرژی/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/ موسسه آموزشی عالی پردیسان/ کانون مهندسین شهرستان بابل/ 6/3/1389

  ■ تقدیرنامه/ مشارکت در برگزاری پنج دوره آموزشی/ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن/ وزارت مسکن و شهرسازی/ 4/3/1389

  ■ تقدیرنامه/ داوری مسابقه پروژه ساختمان پزوهش/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 23/12/1388

  ■ گواهینامه/ اولین همابش ملی معماری پایدار/مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان/ 12/12/1388

  ■ تقدیرنامه/ دومین گردهمایی روز مهندسی/ وزارت راه و ترابری/ معاونت عملیات فرودگاهی/ دانشکده هواپیمایی کشوری/ شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور-تهران/ 5/12/1388

  ■ تقدیرنامه و جایزه/ اولین جشواره ملی معماری سبز/ دانشگاه هنر اصفهان/ 29-30 /11/1388

  ■ تقدیرنامه و جایزه/ دومین همایش ملی عمران شهری با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج/ 30/7/1388

  ■ لوح سپاس/ دومین همایش ملی فنآوری های بومی ایران/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 29-31/2/1388

  ■ تقدیر مقاله برتر و همچنین پوستر برتر در بخش معماری خورشیدی/ اولین کنفرانس ملی توسعه انرژی های تجدیدپذیر/ دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان/ 16/5/1387

  ■ لوح تقدیر/ ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران/ چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور/ 6-7/12/ 1385

  ■ لوح یادبود، تقدیرنامه و جایزه/ رتبه دوم مقاله بخش معماری/ پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 6/2/1385

  ■ چاپ در کتاب "معرفی طرحهای برتر و منتخب" و دریافت جایزه در "مسابقه طراحی خانه اقلیمی" چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان برای احراز یک مقام اولی دو مقام دومی و یک مقام سومی از مجموع 9 مقام، و همچنین دو طرح منتخب از بین 9 طرح ارسالی توسط دانشجویانی که زیر نظر و راهنمایی ایشان در این مسابقه شرکت نمودند/ 24/12/1383

  تقدیرنامه و جایزه/ چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/

  ■ وزارت نفت/ تهران/ 24/12/1383

  ■ لوح یادبود/ همایش توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران / تهران/ 18/12/1383

  ■ لوح یادبود و جایزه/ همایش هنر معاصر/ فرهنگسرای هنر ارسباران/ تهران/ 17/12/1382

  ■ تندیس و لوح یادبود/ سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 29/11/1382

  ■ لوح یادبود/ همایش مسایل شهرسازی ایران/ جامعه مهندسین شهرساز/ شیراز/ 31/2/1382

  ■ لوح تقدیر، مدال و جایزه/ دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 7/12/1381

  ■ برنده مسابقه/ طراحی بنای یادمان گلزار شهدا (یک الی پنج مزاری)/ بنیاد شهید انقلاب اسلامی/ معاونت پژوهش و تبلیغات/ اداره گلزارها/ 15/9/1381

  ■ دریافت جایزه ارزی دانشگاه آکسفورد- بروکس انگلستان توسط دانشجویان برای احراز مقام دوم، سوم، چهارم و نهم، از جمع 9 مقام موجود، که زیر نظر و راهنمایی ایشان در مسابقه بین الملی طراحی TIA در یزد و در تاریخ 16/6/1381 شرکت نموده بودند.

  ■ تندیس و جایزه/ همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا/ تهران/ 26/5/1380

  ■ جایزه/ سومین همایش ملی انرژی/ شورای جهانی انرژی/ وزارت نیرو/ تهران/ 12/2/1380

  ■ جایزه/ چهارمین کنفرانس سراسری روستا و انرژی/ سازمان جهاد سازندگی/ 4/12/ 1379

  ■ از طریق کنکور سراسری 1369 در رشته دکتری تخصصی طراحی شهری از بین 136 نفر انتخاب و در سال 1373 بورسیه و به انگلستان اعزام گردید

  ■ منتخب به عنوان "بهترین دانشجو"/ دانشگاه کلرادو-دنور (UCD) / دانشکده معماری و برنامه ریزی/ اردیبهشت 1364

  ■ تقدیرنامه جهت "برترین در طراحی شهری"/ دانشگاه کلرادو در دنور (UCD) / دانشکده معماری و برنامه ریزی/ 20/2/1362

  ■ به عنوان "بهترین طراحی و راه حل"/ سرگروه دانشجویی طراحی شهری زیر نظر ادموند بیکن/ پروژه "طرح توسعه CBD دیترویت"/ توسط سازمان برنامه ریزی شهری آمریکا انتخاب و بخشی از آن به اجرا گذارده شد/ 1360

  ■ انتشار در مجله فارغ التحصیلان/ پروژه دو نیمساله دروس مبانی برنامه ریزی شهری/ از میان حدود 30 گروه دانشجویان انتخاب و به نمایش عموم گذارده شد/ 1359

  ■ برگزیده پروژه تجسمی/ مسابقه هنر و عکاسی "مرکز AIA دیترویت"برای نمایش عموم/ 1358

  منتخب به عنوان “برترین دانشجو"/ در "فهرست ملی منتخب رئیس دانشکده های آمریکا ) (National Dean's List / 1357

  داوری، عضویت، برگزاری همایش و مسابقات

  ■ عضو کمیته علمی، هیات داوری مقالات و عضو هیات رییسه/ همایش علمی نخستین همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی/ بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران/ یزد/ ؟

  ■ عضو کمیته علمی/ همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ اردستان/ 12-13/11/1390

  ■ عضو کمیته علمی/ همایش بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ نجف آباد- اصفهان/ 23-24/9/1390

  ■ عضو کمیته علمی (Int. Scientific Committee) / /World Sustainable Building Conference هلسینکی، فنلاند/ 18-21 Oct. 2011 / 26-30/7/1390/ www.sb11.org/sb11-helsinki

  ■ عضو کمیته علمی (Int. Scientific Committee) / /5th Symposium on Advance in Science & Technology / / / مشهد/ 12-17 May, 2011 / 22-27/2/1390/ www.5thsastech.khi.ac.ir

  ■ عضو کمیته علمی (Int. Scientific Committee) / 1st Int. Conf. on Sustainability & the Future / Future Intermediate Sustainable Cities / دانشگاه بریتانیای مصر (BUE) / Sherouk -مصر/ 23 - 25 Nov., 2010 . / 2-4/9/1389

  ■ عضو کمیته علمی، هیات داوری مقالات و عضو هیات رییسه/ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار/ دانشگاه صنعتی شریف/ مرکز مطالعات تکنولوژی/ دفتر مطالعات شهری/ 17-18خرداد 1389

  ■ عضو کمیته تخصصی، هیات داوری مقالات / اولین کنفراتس بین المللی سکونتگاههای روستایی- مسکن و بافت/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی/ معاونت بازسازی و مسکن روستایی/ 29-28/2/1389

  ■ عضو کمیته راهبردی و داوری طرح جامع پردیس دانشگاه بهشهر/ دفتر طرحهای عمرانی/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ شهریور 1388- اردیبهشت 1389

  ■ عضو کمیته علمی و عضو هیات رییسه/ اولین جشواره ملی معماری سبز/ دانشگاه هنر اصفهان/ 29-30 /11/1388

  ■ عضو هیات تحریریه/ فصلنامه هویت شهر/ واحد علوم و تحقیقات/ دانشگاه آزاد اسلامی/ از مهر 1386 تا اسفند 1388

  ■ داور پروژه تحقیقاتی "بازنگری آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاههای کشور"/ پژوهشکده حمل و نقل / وزارت راه وترابری/ 29/5/1388 الی 30/8/1388

  ■ عضو کمیته علمی (Int. Scientific Committee) / 5th Int. Conf. on Sustainable Architecture and Urban Development (CSAAR) / دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری/ دانشگاه الفتح/ ظرابلس لیبی/ 3 - 5 Nov., 2009 . / 12-14/8/1388

  ■ عضو هیات رییسه/ دومین همایش ملی عمران شهری با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج/ 29-30/7/1388

  ■ عضو هیات رئیسه/ دومین همایش ملی فنآوری های بومی ایران/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 29-31/2/1388

  ■ عضو گروه داوری مسابقه "پروژه ساختمان پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران"1/4-1/10/1388

  ■ شورای هماهنگی احداث پردیس شهدا در دانشگاهها/ معاونت عمران و مسکن/ بنیاد شهید و امور ایثارگران/ از فروردین تا شهریور 1388

  ■ عضو کمیته علمی، و هیات داوری مقالات و دبیر کمیته معماری خورشیدی/ اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدیدپذیر/ دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان/ 16/5/1387

  ■ مسئول یکی از سه کارگاه بین المللی گروه طراحی/ Pilot Project for an Efficient "Research Laboratory" / Polytechnic school of Architecture and Urban Planning / German Academic Exchange Service (DAAD) / MENASHDA / الجزایر- الجزیره/ 21- 23 June 2008 / 3-1/4/1387

  ■ مدیر کمیته معماری و ساختمان/ اولین جشواره ملی ابتکارات کاربردی انرژی/ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت/ شرکت ملی نفت ایران/ 1/3/1387

  ■ مشارکت در برگزاری The 3rd Seminar on Toward Sustainable Gulf Cities / دانشگاه خلیج/ دانشکده علوم محیطی/ بحرین-منامه/ 22-23-April, 2008 / 4-3/2/1387

  ■ مشاور و عضو کمیته فنی/ معاونت عمران و مسکن/ بنیاد شهید و امور ایثارگران/ از اردیبهشت 1381 تا تیر 1385

  ■ عضو هیات رئیسه و علمی/ پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ داوری 57 مقاله/ سالن همایش های رازی/ تهران/ 5-6 اردیبهشت 1385

  ■ عضو هیات رئیسه، علمی، داوری مقالات و مسابقه خانه اقلیمی/ چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ مرکز صدا و سیما/ تهران/ 24-23/12/1383

  ■ عضو هیات رئیسه و علمی/ همایش توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران/ دانشگاه تهران/ 18/12/1383

  ■ مشارکت در تدوین منشور/ کارگاه تخصصی منشور توسعه پایدار بم/ وزارت مسکن و شهرسازی/ تهران/ 18/6/1383

  ■ برگزاری و ترجمه همزمان/ سخنرانی پرفسور رندولف لانجین باخ/ عضو هیئت علمی دانشگاه برکلی آمریکا/ بررسی عوامل تخریب و زلزله ارگ بم/ دانشگاه علم و صنعت/ 14/2/1383

  ■ عضو هیئت رئیسه، علمی و داوری مقالات/ سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ مرکز صدا و سیما/ تهران/ 28-29/11/1382

  ■ عضو هیات رئیسه/ همایش مسائل شهرسازی ایران/ دانشگاه شیراز/ شیراز/ 31-30/2/1382

  ■ عضو هیات داوری/ مسابقه طراحی گلزار نمونه/ بنیاد شهید انقلاب/ 3/12/1381

  ■ عضو هیات رئیسه/ The 5th International Conference on Humane Habitat / بمبئی- هند/ 13-11/11/1381 / Jan. 31– Feb. 2, 2003

  ■ عضو هیات علمی و داوری/ مسابقه بین المللی خانه ای در یزد/ TIA2002 - UNESCO / تالار آینه/ یزد/ 16/6/1381

  ترجمه مقاله دکتر فلامکی/ Austrian Architecture / سمینار بین المللی تبادلات فرهنگ معماری و شهرسازی ایران و اتریش/ مرکز گفتگوی تمدنها ICDAC / دانشگاه شهید بهشتی/ چاپ در اطریش / مجله 2003 X-change / صص22-

  ■ 31/ تعداد کلمات5566/ 5-8/12 / 1380

  ■ عضو هیات رئیسه، علمی و داوری مقالات/ همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا/ بنیاد شهید انقلاب/ مرکز همایش های منظریه/ تهران/ 25-26/5/1380

  ■ برگزاری دو سخنرانی/ دکتر بزرگی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آمریکا/ تدریس معماری در آمریکا/ دانشگاه علم و صنعت/ 2/4/1380

  ■ عضو هیات رئیسه و همکاری در برگذاری/ همایش آموزشی معماری خورشیدی/ انجمن انرژی خورشیدی ایران/ دانشگاه علم و صنعت/ تهران/ 31-30/2/1380

  ■ برگزاری و ترجمه همزمان/ سخنرانی دکتر محمود راش از آلمان/ طراحی مسجدالنبی مدینه/ 1379

  ■ عضو کمیته برگزاری و مسئول مجموعه مقالات/ اولین سمینار دانشجویان دکتری در انگلستان و ایرلند/ The 1st Seminar of Iranian Ph.D. Students in UK & Ireland / دانشگاه شفیلد/ 30/2/1374

  داوری صدها مقاله برای مجلات علمی، پژوهشی و همایش های مختلف

  مصاحبه

  ■ صدای جمهوری اسلامی ایران/ رادیو اقتصاد/ برنامه هرم/ چشم انداز انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر/1900-200 /16/8/90

  ■ رادیو فرهنگ/ 17/6/1389

  ■ رادیو فرهنگ/ برنامه هفت اقلیم/ زلزله در کلان شهرها / 31/3/1386

  ■ رادیو فرهنگ/ برنامه هفت اقلیم/ منظر شهری / 9/3/1386

  ■ خبرگزاری کار ایران/ قیمت پلکانی و یارانه ای نمودن قیمت بنزین/ 17/12/1385

  ■ خبرگزاری دانشجویان ایران/ سرویس انرژی/ عرضه بنزین/ 11/12/1385

  ■ شبکه خبری نفت و انرژی / پترونت / تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد / 10/12/1385

  ■ روزنامه عصر اقتصاد/ امتیازهای ایران برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت/ شماره 857 سال چهارم/ ص6/ 21/11/1385

  ■ شبکه خبر/ اخبار علمی و فرهنگی/ مقایسه سامانه های بومی و نوین سرمایشی/ 6/2/1385

  ■ خبرگزاری کار ایران/ 54 سال پس از ملی شدن صنعت نفت/ 19/12/1384

  ■ خبرگزاری پارس/ ارزیابی از پدیده فرار سرمایه از ایران/ گروه اقتصادی/ 14/6/1384

  ■ خبرگزاری پارس/ راههای مقابله اقتصادی در برابر تهدیدات هسته‌ای/ گروه اقتصادی/ 25/5/1384

  ■ شبکه خبر/ اخبار علمی فرهنگی/ دستاوردهای مسابقه طراحی خانه اقلیمی/ 24/12/1383

  ■ شبکه 2/ اخبار علمی فرهنگی/ در مورد رشته معماری/ 31/4/1381

  ■ شبکه 2/ برنامه علمی پویش/ آینده انرژی/ مدت 45 دقیقه/ 3/2/1381

  موارد دیگر

  ■ دانش زبان انگلیسی در حد عالی/ تدریس/ تالیف/ ترجمه/ ویرایش علمی/ در زمینه های مختلف معماری، طراحی شهری و انرژی، اقلیم، محیط زیست و پایداری

  طراح سئوالات تشریحی و چند گزینه ای/ دروس: دانش فنی، تنظیم شرایط محیطی، طراحی معماری، طراحی شهری، زبان تخصصی انگلیسی، و مبانی نظری شهرسازی برای کنکورهای دوره های دکترا و کارشناسی ارشد/ رشته های معماری و شهرسازی/ به صورت متداوم از سال 1379 تاکنون

  ضمیمهِ یک: فهرست راهنمایی و مشاوره پایاننامه ها و رساله ها

  الف: فهرست راهنمایی پایاننامه و رساله

  ش

  عنوان پایاننامه یا رساله

  نام دانشجو

  دانشگاه

  مدرک

  تاریخ ارائه

  1

  مجتمع توریستی درمانی رشت

  جمال امیدی، فاطمه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/7/90

  2

  طراحی مجموعه اقامتی پایدار 22تهران

  نیک نفس، امیر

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/7/90

  3

  طراحی مرکز توسعه معماری پایدار در تهران

  رضایی، فیروزه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

  4

  طراحی مرکز تفریحات آبی و مجتمع زیستی جزیره اندرآبی-قشم

  م قاضیجهانی، مهسا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

  5

  مدرسه به عنوان معلم طراحی دبستان دخترانه بایدار تهران

  خواصی، سارا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

  6

  طراحی محله پایدار – چیذر تهران

  فتاحی، روزیتا

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  6/7/90

  7

  عرصه همگانی، بستری مطلوب برای زندگی در زمستان-شهرکرد

  محمدزاده، غزال

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  6/7/90

  8

  الگوی شهر پایدار، شاخص ها و ابزارهای سنجش

  فرامرزی اصلی، مهسا

  علوم ت آزاد

  PhD.U

  5/7/90

  9

  بررسی عوامل پایداری فرهنگی فضاهای مسکونی ترکمن نشین

  بوزکند، محمد امین

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  3/6/90

  10

  بررسی نقش مشارکت مردمی در ایجاد محله پایدار

  علیزاده، الهام

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  14/4/90

  11

  نوروز و کارآیی دانش آموزان در مدارس راهنمایی ایران

  پورناصری، شهناز

  علم/ صنعت

  PhD,A

  14/4/90

  12

  احیا و ساماندهی محور پیاده مدار امامزاده شاه حمزه تا مسجد جامع قم

  صادقی؛ نفیسه

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  31/3/90

  13

  برنامه ریزی در فراید طراحی معماری با توجه به اصول پایداری

  جهانبخش، حیدر

  علم/ صنعت

  PhD,A

  24/12/89

  14

  طراحی مجموعه اقامتی برای جهانگردان هنرمند در بندرلافت

  رضایی، زهره سادات

  علم/ صنعت

  BS.Ar

  17/12/89

  15

  طراحی مجتمع آموزشی زیست بوم روستایی - همشیز

  زارعی، نیلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

  16

  طراحی پارک پژوهش پایدار دانشجویان واحدعلوم وتحقیقات

  سرافرازی، شیما

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

  17

  طراحی مرکز تحقیقاتی انرژی های تجدیدپذیر - اصفهان

  امینی، نیلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  18

  بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان از روش ایستا در رشت

  حسنی لیچانی، بهمن

  همدان آزاد

  Ms. Ar

  20/11/89

  19

  مجتمع ریستی پایدار در یزد

  کامرانی کسمایی، حدیثه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  4/11/89

  20

  طراحی الگوی مسکن پایدار با رویکرد بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر

  پالیزی، کامبیز

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/10/89

  21

  محله چیذر

  هانیه، رجوی

  قزوین آزاد

  Ms,UD

  16/10/89

  22

  مسکن خودکفا صرفه جویی در انرژی

  تینا، رکنی

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  11/10/89

  23

  تاثیر ساختار کالبدی بر پایداری محله- بافت تاریخی بوشهر

  محمدی دوم، تقی

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/8/89

  24

  طراحی مجموعه ادلری پایدار صنعت نفت در اصفهان

  پورعابدین، سمیرا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  22/8/89

  25

  طراحی مجتمع مسکونی با بکارگیری سامانه ایستا

  خاشعی، زهرا

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  21/8/89

  26

  سکونتگاه گردشگری زیستی آبگرم وانا

  وحدتی، فروزان

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  10/7/89

  27

  دانشکده هنرومعماری دانشکاه آزاد علوم تحقیقات با رویکرد پایداری

  عبدالباقی؛ علی

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  7/7/89

  28

  طراحی مجموعه گردشگری پایدار با توجه به تحقیقات کشاورزی

  روزی طلب، سمیه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  6/7/89

  29

  طراحی مرکز اکوتوریسم خرم آباد-با رویکرد معماری پایدار

  یاوریان، تینا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

  30

  طراحی محله پایدار در باغشاه شیراز

  اقتصادی، نهال

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

  31

  پارک اترژی های تجدیدپذیر در کوه خضر قم

  حسینی، زهراالسادات

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

  32

  معیارهای بهبود نورگیرهای ساختمانهای اداری در اقلیم نیمه گرم وخشک

  مدی، حسین

  علم/ صنعت

  PhD,A

  28/6/89

  33

  شیوه طراحی مناسب سامانه های دسترسی راههای شهری و مدیریت

  رضایی نیا، پدرام

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  4/2/89

  34

  تدوین معیارهای طراحی محله پایدار (اقلیم تبریز)

  سینگری، مریم

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  6/6/89

  35

  اکوپارک دربند

  صادقی، آزین

  د ب چاه بهار

  BS.Ar

  26/12/88

  36

  مجموعه فرهنگی-زیست محیطی باغ شاطر دربند

  پاکزاد، بهروز

  د ب چاه بهار

  BS.Ar

  26/12/88

  37

  طراحی استرحتگاه پایدار

  محمدپورنامی، مریم

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/12/88

  38

  نشانه شناسی شهری

  کامرانی، آویده

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/12/88

  39

  راهنمای طراحی شهری معطوف به رویکرد پدیدار شناسانه مکان

  عابدی، مهدیه

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/12/88

  40

  بکارگیری روش پلکس سازی در اقلیم گرم و خشک ایران

  صدیقی، ماهک

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  9/12/88

  41

  طراحی مرکز محله پایدار در بافت قدیم کرمان

  رشیدی محمدی، اسما

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  9/12/88

  42

  برنامه ریزی و طراحی مدرسه اقلیمی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

  یازندی، حمیدرضا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  8/12/88

  43

  تدوین الگو و راهکار برای تحقق شهر سالم- بابل

  مریم، رزقی

  قزوین آزاد

  Ms,UP

  6/12/88

  44

  اصول همپیوندی حمل ونقل عمومی و فضاهای شهری پیاده مدار پایدار

  کاشانی جو، خشایار

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  20/11/88

  45

  فشردگی در پایداری شهر بافت قدیم یزد

  علیمحمدی، حامد

  مرکز آزاد

  Ms,UP

  15/11/88

  46

  اکوپارک چند منظوره - اردبیل

  علوی زاده، الهام

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  23/10/88

  47

  طراحی شهرک مسکونی پایدار خورشیدی

  منطقی، گلنوش

  قزوین آزاد

  Ms,UD

  11/9/88

  48

  بررسی نقش مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسود

  رضایی موید، صادق

  علم/ صنعت

  Ms,UP

  30/8/88

  49

  بررسی ضرورت آموزش معماری پایدار در ایران

  سید الماسی، سید مهدی

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  21/7/88

  50

  طراحی مرکز محله پایدار ازگل

  صحراگردمنفرد، ندا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  30/4/88

  51

  بررسی رابطه بین سطح، حجم و فرم بنا با تابش در منطقه گرم و خشک ایران

  فارسی، علیرضا

  علم/ صنعت

  PhD,A

  24/4/88

  52

  بررسی روند توسعه پایدار شهری در کشورهای درحال توسعه؛ ایران اصفهان

  افتخاری مقدم، علی

  علم/ صنعت

  Ms,UP

  22/4/88

  53

  سمبولیسم در ایستگاه راه آهن رشت

  کریمی، مرتضی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  2/2/88

  54

  اکوپارک گلریزان

  عبادی زاده؛ الناز

  علم/ صنعت

  Ms. Ar

  16/1/88

  55

  پیاده راه تحکیم رابطه انسان و محیط های شهری - ساوه

  گردان، نیلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  21/11/87

  56

  طراحی مسکن پایدار

  هوشمند، فرناز

  کرمان آزاد

  Ms*

  29/10/87

  57

  بهسازی منظرشهری خیابان فلاح- محله جی منطقه 9 تهران

  بصیری مژدهی، رضا

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  28/10/87

  58

  طراحی مجتمع صنایع دستی دزفول

  محمودی، مهنوش

  شوشتر آزاد

  Ms.UP

  7/7/87

  59

  عابرمداری در بافت قدیم تهران- خیابان لاله زار

  کریمی، نوشین

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  31/6/87

  60

  بهبودی در پرتو نورروز- طراحی بیمارستان پایدار- همدان

  شریفی، مهدی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  17/5/87

  61

  مرکز تحقیقات هوش مصنوعی و رباتیک - طراحی پایدار

  رشیدی، علی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  17/5/87

  62

  اصول عابرمداری در طراحی یک محور شهری پایدار

  حجتی، وحیده

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.UD

  30/4/87

  63

  مجموعه تفریحی توریستی پایدار با تاکید بر سرمایش ایستا

  دهقان؛ نرگس

  علم و صنعت

  Ms,SA

  12/4/87

  64

  دهکده پایدار کودکان بی سرپرست

  فرشچی، رفیعه

  علم و صنعت

  Ms,SA

  5/4/87

  65

  الگوهای پایدار در طراحی مجموعه تفریحی - گردشگری

  حقیقی بروجنی، ثمر

  علم و صنعت

  Ms,SA

  29/3/87

  66

  اصول عابرمداری در طراحی یک محله شهری پایدار- شیراز

  مضطرزاده، حامد

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.UD

  26/3/87

  67

  طراحی نوار ساحلی شهر بوشهر با تکیه بر اصول توسعه پایدار

  جهانگیری، آرمان

  علم و صنعت

  Ms,UD

  31/1/87

  68

  الگوهای حمل و نقل پایدار شهرها سامانه مترو تهران

  اردلان، مریم

  علم و صنعت

  Ms,UP

  31/1/87

  69

  بررسی ارزشهای طراحی اکولوژیک پایدار- محله ازگل

  افغان طلوعی، آزیتا

  علم و صنعت

  Ms,UP

  26/12/86

  70

  طراحی و مرمت پایدار محله سرو - ابرکوه

  روحی، فاطمه

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  14 /11/86

  71

  طراحی مجتمع مسکونی پایدار خورشیدی - شاهرود

  رحمانی، الهه

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  26/8/86

  72

  مرکز تفریحی اقامتی با توجه به مبانی معماری پایدار- لافت

  دلجوان، صدقناز

  علوم تحقیقات آزاد

  MS.Ar.

  23/5/86

  73

  گونه شناسی و عوامل تاثیرگذار برشکلگیری ساباط در اقلیمهای ایران

  محوی، نیلوفر

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  23/5/86

  74

  باغ موزه کودک- برای آموزش زندگی پایدار برای کودکان

  فلاح نیا، مهسا

  علوم تحقیقات آزاد

  MS.Ar.

  10/5/86

  75

  آب و طراحی مجتمع مسکونی پایدار - اردستان

  شفیعی اردستانی، لیلا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  30/4/86

  76

  ساختار کالبدی شهر فرزانگان

  نظافت، محمدرضا

  علم و صنعت

  MS.UD.

  21/12/85

  77

  مرمت شهری پایدار- نمونه بافت قدیمی تبریز

  تاج رضایی،

  علم و صنعت

  MS.UD.

  6/11/85

  78

  تاثیر بادگیر بعنوان یک سامانه سرمایشی در معماری ایران

  محمودی، مهناز

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  25/10/85

  79

  ساماندهی یک محدوده پیاده مدار پایدار شهری-صادقیه

  کاشانی جو، خشایار

  علم و صنعت

  MS.UD.

  14/9/85

  80

  خانه خودکفا در پناه خاک

  صدوقی، آرزو

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  17/8/85

  81

  نورطبیعی در فضاهای آموزشی-طراحی یک مدرسه

  معیری نیا، مریم

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  29/7/85

  82

  بررسی عوامل طراحی یک محله پایدار - ارومیه

  تاج فر، سعیده

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  12/7/85

  83

  موزه حیات وحش و مرکز تحقیقات

  اسدی کرم، آرش

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  28/4/85

  84

  طراحی ساختمان اداری پایداری

  آذربایجانی، مونا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  17/4/85

  85

  تاثیر محیطی حیاط مرکزی در معماری مسکونی پایدار مناطق گرم و خشک ایران

  سفلایی، فرزانه

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  19/2/85

  86

  موزه یادمان زلزله بم

  ژیان پناه، زهرا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  2/2/85

  87

  سیمای کالبدی شهر پایدار میدان بهارستان - تهران

  وهابزاده، نغمه

  علم و صنعت

  MS.UD.

  21/12/84

  88

  ساماندهی فضای سبز شهری با توجه به توسعه یایدار- منطقه 18

  ناظمی، نعمان

  آزاد تحصیلات تکمیلی

  MS.Ar.

  18/12/84

  89

  راهبردهای توسعه کالبدی پایدار شهری- محله مقصودیه تبریز

  شقاقی، شهریار

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.UD.

  24/11/84

  90

  دانشکده بین الملل معماری و شهرسازی پایدار - یزد

  شفیعی، میثم

  قزوین آزاد

  MS.Ar.

  13/10/84

  91

  طراحی مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی با رویکرد به مفاهیم پایداری

  رفیقی، مهران

  بین الملل قزوین

  MS.Ar.

  13/10/84

  92

  مرکز فرهنگی انرژی پایدار

  حسیی، سیده فاطمه

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  15/9/84

  93

  اصول طراحی گلخانه بر اساس عناصر معماری سنتی ایران

  صابرنژاد، ژاله

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  12/7/84

  94

  مرکز گردهمایی و موزه انرژی ایران

  اخترکاوان، مهدی

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  30/6/84

  95

  مسکن پایدار یزد- مجموعه مسکونی دارالشفاء

  هادی نسب، رضا

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  28/6/84

  96

  پارک نانوتکنولوژی، مرکز تحقیقات فن آوری نوین

  مسگری هوشیار، سارا

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  28/6/84

  97

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- بندرعباس

  فدایی شمیخانی، هانیه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

  98

  پارک تحقیقاتی، تفریحی رصدخانه فردوس- کرمان

  فهیمی واحدی، فهیمه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

  99

  طراحی ایستگاه اول تله کابین و مرکز تفریحات و اسکان رامسر

  عادلی، میثم

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  20/4/84

  100

  سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت

  افروشه، مهدیه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

  101

  نور در فضای معماری - مرکز فرهنگی

  حضرت‌زاده، مریم

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  12/4/84

  102

  موزه تکنولوژی

  نامورحسینی، علیرضا

  بین الملل قزوین

  MS.Ar.

  22/12/83

  103

  مرکز تحقیقات و طراحی برق خورشیدی - چابهار

  حیدری مقدم، یلدا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/12/83

  104

  سکونتگاه پس از سانحه

  سامان پور، فرشید

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  6/8/83

  105

  آوای طبیعت: مجتمع تفریحی- توریستی لتیان

  صلح جو، علیرضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  2/8/83

  106

  خانه فرهنگ اکولوژیک- اصفهان

  حیدریان دولتآبادی، م

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

  107

  کارخانه صرفه جو در مصرف انرژی- قزوین

  اردرودی، ویدا

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

  108

  شهرداری و تالار شهر مرودشت

  رحیمی، روح ا..ه

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

  109

  تکنوپولیس، پارک فنآوری

  قدس طباطبایی، حامد

  قزوین آزاد

  MS.Ar.

  25/6/83

  110

  پارک و تفرجگاه جنگلی- آمل

  پیروز، هاتف

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/4/83

  111

  مرکز همایشهای علمی، فرهنگی- عباس آباد

  شادافزا، محمدرضا

  قزوین آزاد

  MS.Ar.

  23/12/82

  112

  الگوی شهر پایدار (مطالعاتی)

  طباطبایی، سید احمد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  19/12/82

  113

  مطالعات ‌و طراحی مجتمع آموزشی سنندج- باتوجه به انرژی

  قربانی، محمود

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  29/9/82

  114

  کالبد شهر پایدار: سیمای اصفهان- جلفا

  خدابخشی، شهره

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.UD.

  29/4/82

  115

  مرکز تجارت بین المللی چندرسانه ای الماس شرق - مشهد

  روانفر، افروز

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  31/3/82

  116

  مرکز فنآوری اطلاعات ساخت و ساز ایران- تهران

  کاشانی جو، خشایار

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  24/12/81

  117

  ساماندهی و طراحی مرکز ناحیه تپه مرادآباد- کرج

  پرچمی، داوود

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/81

  118

  مجتمع صنعتی، تحقیقاتی تولید آب شیرین کن- چاه بهار

  فرتاش، مهدی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/81

  119

  مرکز ورزشهای جانبازان و معلولین- شرق تهران

  پور عبدا...، محمدعلی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  23/4/81

  120

  شهر نوین: شهر پایدار سهند- تبریز

  هاشمپور، پریسا،

  هنرتبریز

  MS.Ar.

  19/4/81

  121

  مکانی، ویدا

  122

  بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک واحد مسکونی- تهران

  فیض الهی،

  علم و صنعت مکانیک

  BS.Mech

  18/12/80

  123

  مختاری،

  124

  اصول علمی شناخت طراحی سایه در معماری ایران (مطالعاتی)

  مقبل، نیلوفر

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  5/10/80

  ب: فهرست مشاوره پایاننامه و رساله

  ش

  عنوان پایاننامه یا رساله

  نام دانشجو

  دانشگاه

  مدرک

  تاریخ ارائه

  1

  برنامه ریزی کاربری در راستای مصرف بهینه انرژی-یوسف آباد

  میلادی، مهدی

  علوم ت آزاد

  Ms.UP

  23/8/90

  2

  جزایرحرارتی شهری و روشهای کاهش آن با رویکردکاربری زمین

  مرادی، غلامرضا

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  15/8/90

  3

  باغ کودک با رویکرد پایداری و ایجاد فضاهای خودآموز

  کاکاوند، مینا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  4/7/90

  4

  طراحی محله مسکونی محیطی ساری

  خورشیدی پاچی، نجمه

  علم/ صنعت

  Ms. HA

  3/7/90

  5

  طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست - تهران

  زنگی بند، نیلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/6/90

  6

  ساماندهی شهرتوریستی سرعین در راستای ایجاد دهکده سلامت

  امان پور، زهرا

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  27/6/90

  7

  امکانسنجی پیاده راه کردن خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

  علیخانی راد، یحیی

  علوم ت آزاد

  Ms.UP

  26/6/90

  8

  حسینی، سید فرید

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  3/6/90

  9

  طراحی فضای شهری پایدار با رویکرد اکولوژیک-رودکنار شهری

  هادیلو، آرمان

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  28/4/90

  10

  تدوین معیارهای کیفی پایداری از طریق مطالعه تطبیقی معماری زواره و سانتافه

  ایروانی، هوتن

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  8/12/89

  11

  پورصفوی، مسعود

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  30/11/89

  12

  پژوهشکده علوم و اخترشناسی - طالقان

  مصلح آبادی, فاطمه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

  13

  مرکز مسکونی- تفریحی اگروتوریسیم دشت مرغاب شیراز

  واحدی، عاطفه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  14

  پژوهشکده انرژی های نوین در خرم آباد

  شکوهی دهکردی، مریم

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  15

  ساماندهی و هویت بخشی ورودی تا دانشکده علوم پایه ع ت

  دانش فر، احسان

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  25/11/89

  16

  طراحی دهکده تفریحی-اقامتی زراس با رویکرد پایداری

  باقرنژاد حمزه، بهار

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  17

  طراحی برج باغ در محدوده بزرکراه چمران-تهران

  یزدان پور، بهاره

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  20/11/89

  18

  طراحی دهکده پایدار با نگرشی مجتمع مسکونی

  شاهیده، شیرین

  علم/ صنعت

  Ms.MA

  14/7/89

  19

  تحلیل مسائل شهری با کاربرد اصول نظریه فازی

  شکوهی، علی

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  7/7/89

  20

  طرح ساماندهی محور زند باریک در شیراز

  تشکر, مریم

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  5/7/89

  21

  طراحی فضاهای شهری چند عملکردی پیرامون ایستگاههای مترو-صادقیه

  هدایت، هما

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  5/7/89

  22

  طرح تفرجگاه درمانی در پارک چیتگر- تهران

  احمری طهرانی، بشری

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

  23

  مدلسازی فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه های مرمتی

  اخترکاوان، مهدی

  علم/ صنعت

  PhD,A

  3/7/89

  24

  بررسی راهکارهای ارتقا کیفیت معماری شهری...

  دانشجو، خسرو

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  23/4/89

  25

  طراحی مرکز هنری تهران

  لطف ا..ه زاده, جعفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  2/12/88

  26

  طراحی فضاهای شهری در ساحل رودخانه هراز در شهر آمل

  فلاح رشکلا, مسعود

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  19/11/88

  27

  بام سبز طراحی موزه محیط زیست در پارک پردیسان

  بنایی، مرجان

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  21/9/88

  28

  طراحی مجتمع ایستگاهی چندمنطوره در سپاهان اصفهان

  کاضمیان، بهاره

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  4/9/88

  29

  خشوعی، عبدا..ه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  10/8/88

  30

  بررسی معانی موجود در فضا -مجموعه اقامتی تفریحی-کیش

  انصاری، سحر

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  4/7/88

  31

  بازشناسی عملکردهای محوری مرکز محله با توجه به اصول پایداری

  حسنی قره تپه؛ مریم

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  30/6/88

  32

  مرکز حرفه ای تخصصی مرمت در بافت سرچشمه

  خرمشاهی، سمیرا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/6/88

  33

  مرکز توانبخشی بیماران جسمی-حرکتی - کرمان

  صنایعیان، هانیه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  25/6/88

  34

  طراحی محله مسکونی پایدار در زنجان

  یمانی، پریسا

  علم/ صنعت

  Ms. Ar

  30/4/88

  35

  طراحی مجموعه آموزشی کشاورزی پایدار شهری

  پورامین، مهدی

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/4/88

  36

  مجموعه اقامتی تفریحی کردان

  مریم نوروزی

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  15/7/87

  37

  موزه نمایشگاه هنرهای معاصر تبریز

  دوزدوزانی، یاسمین

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  8/7/87

  38

  طراحی در جهت حفظ و ساماندهی کوچه باغها-منطقه1تهران

  خانزاده نطنزی، مرجان

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.UD

  31/6/87

  39

  استفاده از فنآوری جدید برای ساخت مجتمعهای مسکونی

  قهرمانی، آرش

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  13/5/87

  40

  راهبردهایی برای ساماندهی رشد کالبدی پراکنده یزد

  رستمی یزدی، بهمن

  علم و صنعت

  Ms,UP

  17/4/87

  41

  ارزیابی تحلیلی طرحهای جامع شهری با رویکرد پایدار

  شیوا، علی

  علم و صنعت / ف

  Ms,UP

  26/12/86

  42

  معماری پاک طراحی موزه خاک ایران

  زارعیان، احسان

  علوم تحقیقات آزاد

  Ms.Ar

  20/12/86

  43

  تحقق اصول توسعه پایدار در بهسازی بافتهای فرسوده شهری- تهران

  مهراندیش، محمد

  علوم تحقیقات آزاد

  PhD,U

  12/12/86

  44

  مرکز تحقیقات و نمایشگاه سازه های آبی - خوزستان

  شاهزاده، مهشید

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  24/6/86

  45

  فرآیند تغییر ساختار روستاهای پیرامون شهر- مهرشهرکرج

  ریاضی، علی

  علم و صنعت / ف

  Ms,UP

  30/4/86

  46

  نمایشگاه و مرکز تحقیقات گیاه شناسی - شیراز

  وکیلی نژاد، روزا

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  11/4/86

  47

  کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - قزوین

  حیدری، سید عباس

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  11/4/86

  48

  بررسی علل تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز شهری

  فرسیابی، حامد

  علم و صنعت

  Ms,UP

  19/2/86

  49

  طراحی مجموعه توریستی کاریز کیش

  شاه محمدی، روح ا..ه

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  28/1/86

  50

  شهرفرکتال، زبان طبیعت در طراحی شهر مناطق گرم وخشک

  مهاجری، ناهید

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.UD.

  30/11/85

  51

  تاثیر مهاجرت بر حاشیه نشینی - سنندج

  اصلانی، حسین

  علم و صنعت

  MS.UP.

  26/11/85

  52

  طراحی دهکده پایدار در اقلیم سرد

  مرادپور، رضا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  30/9/85

  53

  برنامه ریزی بناهای مسکونی با توجه به اصول پایداری

  حاجی معصومی، روزبه

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  24/8/85

  54

  سامانه طبیعت گرا در معماری

  زیبافر، جواد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  27/3/85

  55

  طراحی فضای شهری محلات با اتکا بر اصول توسعه پایدار

  زرآبادی، سعیده

  علم و صنعت

  MS.UD.

  6/3/85

  56

  نقش فنآوری ارتباطات و اطلاعات در طراحی شهری

  رضایی، محمود

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.UD.

  31/6/83

  57

  معماری سکوی نفتی - خلیج فارس

  رحمانیان، یاسر

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/83

  58

  بندر صیادی, توریستی- کنارک

  سعادتی، کوروش

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/4/83

  59

  مقر دائمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد در ایران- تهران

  افسری، کرشمه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  12/9/82

  60

  شهرک صنعتی علی‌آباد - طراحی سایت و واحدهای صنعتی

  عابدینی، محمدعلی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  21/8/82

  61

  طراحی مجموعه مسکونی سپیدار- اهواز

  ظهرابی، رضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  31/6/82

  62 3

  تحلیل تطبیقی تئوریهای مدیریت شهری در عمل- تهران

  غفرانی، سعید

  علوم تحقیقات آزاد

  Ph.D.UD.

  15/4/82

  63

  مجتمع سکونتی دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا- ونک

  نظریان، معصومه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  10/3/82

  64

  مجتمع اقامتی تفریحی سیمرغ- نیشابور

  فربد، سارا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  10/3/82

  65

  موزه مرکز تحقیقات هنرهای سفالینه- همدان

  حمیدی منظم، نفیسه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  3/3/82

  66

  پژوهشکده و مرکز تحصیلات تکمیلی- شوشترکهن

  ضیائیان، امیرمهیار

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/12/81

  67

  فرهنگسرای سبز چیتگر، منطقه 22- تهران

  یزدان پناه، مهرداد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/9/81

  68

  طراحی مرکز هنگام - ناحیه 2، منطقه4

  ابراهیم آبادی، سعید

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  1/4/81

  69

  حجم سبز: مرکز مطالعات و حفاظت اکولوژی- تهران

  شریفی، ن.

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  21/11/80

  70

  بازرگان، م.

  71

  پارک علمی تفریحی کودکان و نوجوانان

  پاکبین، مریم

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  13/11/80

  72

  مرکز اکوتوریسم- جزیره قشم

  کرمی، سپیده

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  22/10/80

  73

  هتل پنج ستاره بین المللی شهرزاد- اتوبان چمران

  توکلی، حامد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  30/6/79

  74

  مجتمع مسکونی هزار واحدی استیجاری - رشت

  نوروزی, رضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  5/79

  75

  معماری محله: طراحی محله4، فاز3- شهر جدید پردیس

  نقره کار, سلمان

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  30/6/78

  76

  ملکزاده, .م

  ضمیمه دو: فهرست مقالات

  الف: فهرست مقاله در مجلات

  ش

  تاریخ

  نشریه

  عنوان مقاله

  نوع نشریه

  شماره

  1

  در دست چاپ

  مجله انجمن معماری و شهرسازی

  دانشکده معماری

  بررسی اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمانهای اداری تهران: روش تحقیق و مطالعات میدانی

  علمی-پژوهشی

  2

  29/7/88 در دست چاپ

  علوم محیطی

  بررسی ویژه گی های محیطی فضاهای آتریومی ساختمان های اداری تهران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  3

  7/4/88 در دست چاپ

  صفه

  دانشگاه شهید بهشتی

  فرآیند طراحی بناهای یکپارچه با PV

  علمی-پژوهشی

  4

  IJBSS

  Sensory Stimuli Evaluation in Urban Open Spaces

  ISI

  5

  در دست چاپ

  3rd Inter. Conference on Climate Change 2011

  Vernacular Daylighting for Hot-Arid Climates: A Response to Climate Change

  Rio de Janeiro, Brazil

  6

  Urban Eco-Form and Climate Change: Strategies for sustainability

  7

  در دست چاپ

  هویت شهر

  9562-1735 ISSN

  اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

  دوفصلنامه علمی-پژوهشی

  8

  بهار 1390

  علوم و تکنولوژی محیط زیست

  4809-1563 ISSN

  بررسی چگونگی تاثیرگذاری پلان معماری بادگیرها در کاهش دمای محیط

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  شماره 48، دوره 13، ش1

  83-91

  9

  پایز و زمستان 1389

  باغ نظر

  چگونگی بهره گیری از توده زمین در معماری بومی جهان

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  ش. 15- سال 7

  13-26

  10

  2011

  Asian Social Science

  ISSN 1911-2017

  Investigating the Behaviors of the Elementary School Students in Reference to Factors Associated with Daylight

  ISI

  Vol.7, Issue3

  11

  Spring-Summer 2011

  Journal of Faculty of Art and Architecture

  ISSN 2228-7396

  Environmently Responsive Education in Urban History

  ISC

  Vol.1-No.1

  5-10

  12

  بهار و تابستان 1390

  هویت شهر

  9562-1735 ISSN

  بررسی الگوهای اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

  دوفصلنامه علمی-پژوهشی

  ش. 8 سال پنجم

  73-81

  13

  زمستان 1389

  آبادی

  مباحثی در شهرسازی و معماری

  نقش گزینش گیاهان در منطرسازی پایدار

  فصلنامه

  علمی-تحقیقی

  سال 20 ش. 69

  106-111

  14

  March2011

  International Journal of Acadamic Research

  ISSN 2075-4124

  Improving The Service Quality, Sustainability, and Efficiency of Mass Public Transportation Systems

  ISI

  Vol3 No2

  206-209

  15

  March2011

  International Journal of Acadamic Research

  ISSN 2075-4124

  Investigation role of sensory stimulus in perception of urban spaces

  ISI

  Vol3 No2

  201-205

  16

  2010

  International Journal of Technology Knowledge & Society

  ISSN 1832-3669

  Intelligent Building Material and System

  ISI

  Vol.6, No.5

  120-129

  17

  Sept. 2010

  International Journal of Urban Sustainable Development

  ISSN 1946-3146

  Emergent of Pedestrianisation in Tehran; Obstacles and Opportunities

  ISI

  Vol.2, Nos.1-2

  121-134

  18

  2009

  1389

  Renewable Energy & Environment for Sustainable Development

  ISBN: 978-81-7319-993-6

  Role of Wind in Vernacular Architecture of Zavareh: Various Passive Ventilation Types

  Book

  Narosa Publishing house

  523-529

  19

  شهریور 89

  منظر

  64478002

  تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارکهای شهری

  ماهنامه تخصصی

  شماره 10

  ص60-62

  20

  مرداد 89

  راه و ساختمان

  Analysis of Ecological Approach of Built Environment

  ماهنامه

  سال8، شماره71

  ص108-111

  21

  خرداد 89

  صنعت ساختمان

  مرکز محله پایدار

  ماهنامه

  شماره 85

  ص20-24

  22

  اردیبهشت 89

  صنعت ساختمان

  تمهیدات اقلیمی مسکن بومی یزد

  ماهنامه

  شماره 84

  16-21

  23

  بهار 89

  آبادی

  مباحثی در شهرسازی و معماری

  شهرهای خودسازمانده

  فصلنامه

  علمی-تحقیقی

  سال20 شماره66 ص136-141

  24

  اسفند 88

  صنعت ساختمان

  موسیقی و معماری اسلامی ایران

  ماهنامه

  شماره 83

  ص26-32

  25

  پاییز 88

  علوم و تکنولوژی محیط زیست

  4809-1563 ISSN

  گونه شناسی سابات در میان اقلیمهای گرم و خشک ایران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره 11، ش 4، ص305-315

  26

  پاییز و زمستان 88

  آرمانشهر

  5079-2008 ISSN

  پارک اکولوژیکی: بوم شناسی طبیعی-فرهنگی

  دو فصلنامه علمی-ترویجی

  سال 2 سماره 3

  78-89

  27

  بهمن 88

  صنعت ساختمان

  پلکس امروز خانه دیروز با توجه به رویکرد پایداری

  ماهنامه

  شماره 82

  ص25-30

  28

  بهمن 88

  صنعت ساختمان

  معماری شهری همساز با اقلیم

  ماهنامه

  شماره 82

  ص31-34

  29

  دی 1388

  مسکن

  الگوی مسکن سالم و پایدار

  آموزشی-پژوهشی

  ش 35 سال سوم

  ص12-13

  30

  دی 1388

  صنعت ساختمان

  بررسی رابطه اکولوژی و محبط مصنوع

  ماهنامه

  شماره 81

  ص30-36

  31

  پاییز 1388

  سپهر

  ISSN 1023-047X

  عوامل جغرافیایی و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع های مسکونی

  سازمان جغرافیایی علمی-فنی

  دوره18 ش71

  ص38-46

  32

  بهار و تابستان 1388

  هویت شهر

  9562-1735 ISSN

  سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

  دوفصلنامه

  ش 4 سال سوم

  ص3-14

  33

  شهریور88

  2009

  International Journal of Ventilation

  ISSN 1473-3315

  The Role of Wind and Natural Ventilation in the Vernacular Architecture of Zavareh

  Vol 0 8

  No 2

  Vol . 8 No 2

  P175-186

  34

  1387

  توسعه شهری پایدار

  انتشارات دانشگاه تهران

  انرژی و پایداری شهری

  کتاب

  ص 121-140

  35

  1387

  نشریه بین المللی علوم مهندسی

  علم و صنعت

  تحلیل تطبیقی طراحی بناهای یکپارچه با PV با روش طراحی پایدار

  علمی-پژوهشی

  ش 10-جلد19

  ص173-183

  36

  زمستان 1387

  هنرهای زیبا

  تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیرهای یزد و یافتن گونه بهینه کارکردی

  علمی-پژوهشی

  شماره 36

  ص25-33

  37

  پاییز- زمستان 1387

  هفت شهر

  نگرشی بر مفهوم شهر از منظرانرژی و پایداری

  فصلنامه علمی-ترویجی

  شماره 25-26

  ص93-102

  38

  2008 دی87

  The International Journal of Environmental, Cultural & Social Sustainability

  Passive Cooling in Architecture by Vernacular Sustainable Solutions in Iran

  ISI

  Vol.4, No.3

  39

  1/9/87

  علوم و تکنولوژی محیط زیست

  4809-1563 ISSN

  رابطه توسعه پایدار و طراحی اقلیمی بناهای منطقه سرد و خشک (تیریز)

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره10/شماره سوم ش 38 مسلسل

  40

  آذر 1387

  ساختمان و کامپیوتر

  روشی عمومی یرای طراحی سکونتگاه های پایدار

  مجله تخصصی

  سال 3 ش 22

  61-63

  41

  آبان 1387

  راه و ساختمان

  حمل و نقل پایدار

  ماهنامه

  سال 6 ش 55

  ص16-28

  42

  بهار و تابستان 1387

  هویت شهر

  9562-1735 ISSN

  هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایرانی

  دوفصلنامه

  ش2 سال 2

  ص25-33

  43

  بهار 1387

  اندیش نامه

  مرکز تحقیقات ساختمان و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی

  پایداری و پویایی سامانه های ایستا

  کتاب

  ص203-212

  44

  بهار 1387

  فناوری و آموزش

  آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  سال2 ج 2

  ص213-221

  45

  بهار 1387

  سرا، سازمان نطام مهندسی ساختمان استان سمنان

  شهر پایدار و انرژی

  تخصصی

  سال 4- ش 5

  ص9-23

  46

  زمستان 1386

  نشریه بین الملل علوم مهندسی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  7375-1018 ISSN

  طراحی روستایی پایدار

  در مناطق گرم و خشک

  فصلنامه علمی- پژوهشی

  ش 5، جلد 18

  ص13-17

  47

  پاییز و زمستان 1386

  هفت شهر

  توسعه پایدار و برنامه ریزی شهرهای مناطق کویری ایران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  ش21-22

  ص92-97

  48

  پاییز و زمستان 1386

  تازه های ساختمان و مسکن

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  تحلیلی بر معماری بادگیرهای مناطق مختلف ایران و تطابق آنها با پهنه بندی اقلیمی

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره 11 ش33

  ص 39-46

  49

  تابستان 1386

  آبادی

  معماری و خانه

  محیط وخانه سازی خودکفا

  فصلنامه علمِی- پژوهشی

  سال 17 ش 55

  ص86-91

  50

  Aug. 2007

  مرداد86

  JAAUBAS / Journal of Association of Arab Universities for Basic & Applied Science

  ISSN 1815-3852

  Relation Between Climate and Energy-Conscious Urban Morphology

  ISC Journal

  Vol.4

  p 335-342

  51

  مهر و آبان 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  روشهای نوین ساخت- بررسی ساختمان خیالی به عنوان بنائی پایدار

  ماهنامه بین المللی

  سال سوم ش18

  ص23-27

  52

  مهر و آبان 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  گلخانه خورشیدی

  ماهنامه بین المللی

  سال 3 ش 18

  ص29-35

  53

  شهریور 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  بررسی موردی سیستمهای سرمایشی-گرمایشی خورشیدی ساختمان

  ماهنامه بین المللی

  سال 3 ش17

  ص24-30

  54

  پاییز 1384

  معماری و فرهنگ

  (نگرشهایی به معماری خانه)

  اولین خانه خشتی اولین دهکده

  فصلنامه علمی- تخصصی

  سال 7، ش23

  ص 7-12

  55

  1383

  2004

  IUST International Journal of Engineering Science

  ISSN 1681-066X

  "Methodology and Process"

  for selection of cases on urban Form studies

  فصلنامه علمی- تحقیقی

  #4,Vol.15 /Yr.

  p 119-125

  56

  پاییز

  1383

  آبادی

  (معماری و شهرسازی و توسعه پایدار)

  طراحی شهری پایدار و منابع محیطی

  فصلنامه علمی- تحقیقی

  سال 14, ش 42

  ص88-91

  57

  زمستان 82 و بهار 83

  اهرام

  تخصصی معماری

  مفهوم پایداری

  فصلنامه

  ش 7 و 8

  ص 21-27

  58

  تابستان1382

  معماری و فرهنگ

  (روش های طراحی و آموزش معماری)

  مطالعه تطبیقی روش های طراحی

  معماری بومی در اقلیمهای مختلف

  فصلنامه علمی- تخصصی

  سال 3، ش 14

  ص12-17

  ب: فهرست مقالات در همایش ها - 4/9/ 1367 الی 1/7/1390

  ش

  تاریخ

  همایش

  عنوان مقاله

  محل برگذاری

  ملاحضات

  1

  27-28/7/90

  اولین همایش ملی مسکن ایرانی

  ضوابط طراحی معماری شهری نوار ساحلی قشم

  دانشگاه آزاد شیراز، دانشکده هنر و معماری

  چاپ و ارائه PPT

  2

  بررسی بار سرمایشی سامانه سردکننده ایستا در ایوان خانه های سنتی گمیشان

  3

  25-26/2/90

  همایش ملی قشم/ چشم انداز آینده/ استان هرمزگان/

  ضوابط طراحی معماری شهری نوار ساحلی قشم

  منطقه آزاد جزیره قشم

  چاپ و ارائه PPT

  4

  اصول و بستر طراحی اقلیمی معماری قشم- عناصر شاکله بناهای شهری و روستایی

  5

  1-3/8/89

  The 1st Inter. Conf. on Sustainability & the Future.

  “Future Intermediate Sustainable Cities”

  23-25 Nov. 2010

  Sustainable and Passive Building Principles for Desert Regions

  The British University In Egypt

  2944

  6

  24-23/7/89

  1st Int. Graduate Research Symposium on the Built Environment

  15-16, Oct., 2010

  Field Study on Passive Performance of Atrium Offices in Semiarid Climate

  Middle-East Technical University

  چاپ

  7

  3-8/7/89

  World Renewable Energy Congress X

  25-30 September 2010

  Sustainable Locality Design Criteria in Tabriz

  Abu Dhabi, UAE

  چاپ چکیده و ارائه

  8

  17-18/3/89

  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

  تحلیلی بر اصول طراحی محله های پایدار و تبیین معیارهای مدیریتی آن

  صدا و سیما

  د.صنعتی شریف

  چاپ و ارائه

  9

  6/3/89

  همایش ساختمان و انرژی

  آشنایی با مبانی پایداری در معماری ایستا

  دانشگاه صنعتی بابل

  مجموعه

  10

  12/12/88

  اولین همابش ملی معماری پایدار

  دیوار ترمب: سامانه ای پایدار از گذشته تا حال

  مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان

  CD چاپ و ارائه

  11

  27-30/11/1388

  اولین جشواره ملی معماری سبز

  مبانی پایداری در معماری ایستا

  اصفهان - دانشگاه هنر

  چاپ و ارائه PPT

  12

  طراحی یک سامانه ایستا در اقلیم گرم و خشک، نگرشی نو

  چاپ و ارائه

  13

  21-22/8/1388

  Int. Conf. on Regional & City Planning - Positioning Planning in Global Crises

  12,13 -11-2009

  Urban Built Form and Climate Change

  Institut Teknologi Bandung / Indonesia

  Oral / PPT / CD

  14

  12-14 آبان 1388

  5th Int. Conf. on Sustainable Arch. and Urban Development (CSAAR)

  3 - 5 Nov . , 2009

  Principles and Parameters of Sustainable Urban Built Form for Temperate Regions

  Depart of Arch &. Ur Plan, AlFateh Univ, Libya Tripoli

  p 135-146

  15

  A Comparative Study on Sustainable Landscape in Arid Regions: Mahan & Fin Gardens

  p 749-758

  16

  29-30/7/1388

  دومین همایش ملی عمران شهری با محوریت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان/

  Optimization of access to solar radiation and determination of urban sustainable density

  دانشگاه آزاد سنندج

  چاپ و ارائه PPT

  17

  30/6-1/7/1388

  14th Annual International Sustainable Development Research Conference

  Sep.21-23,2008

  Role of Wind in Vernacular Architecture of Zavareh City

  New Delhi, India,track:general

  proceeding

  18

  قبول و ارایه شده

  نخستین همایش ملی معماری ایرانی

  طراحی براساس چرخه حیات بنا

  کاشان

  19

  2/1388

  نهمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، تهران

  بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل همگانی و توسعه شهری

  20

  17-18/2/88

  اولین همایش ملی صوت

  تحلیل و آنالیز صوتی چینی خانه مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

  شیراز

  دانشگاه مالک اشتر

  CD

  21

  بررسی مشکلات آکوستیکی و پخش صدا در مسجد دانشگاه تبریز

  22

  16-15/5/1387

  اولین کنفرانس ملی توسعه انرژی های تجدید÷ذیر و بومی سازی فنآوری

  بهره گیری از سرمایش ایستا در بنا

  دانشگاه آزاد تاکستان

  چاپ و CD

  23

  امکان سنجی انرژی خورشیدی و باد در ایران

  پوستر

  24

  خرداد 1387

  گردهمایی مکتب هنری تبریز

  زبان طراحی شهری تبریز در دوره ایلخانی

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  چاپ خلاصه مقالات

  25

  4-6/ 12 1386

  The 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT(EE'08)

  February 23-25, 2008

  Energy-Concious and Sustainable Architectural Principles for Cold Environments

  دانشگاه کمبریج انگلستان

  چاپ و CD

  26

  Assessing Sustainable Adaptation of Historical Buildings to Climate Changes of Iran

  چاپ و CD مرادی - اخترکاوان

  27

  Assessing Challenges in Developing Sustainable Adaptation Strategies by Considering Climate Changes

  28

  14-13/9 1386

  اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

  بررسی تحول های جهانی شاخصه های توسعه پایدار

  دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

  چاپ و ارائه PPT اخترکاوان

  29

  23-22/3 1386

  ششمین همایش ملی انرژی- رویکردهای نوین در تامین و مصرف بهینه انرژی

  اتریوم نماد یک معماری پایدار

  تهران پژوهشگاه نیرو

  ارائه CD ح. مدی

  30

  7-5/7 1386

  2st Inter. Conference Passive and Low Cooling for Built Environment (PALENC 2007)

  27-29, Sept, 2007

  Passive Architectural Cooling Principles for Arid Climates

  یونان Crete Hersonessos

  چاپ و ارائه PPT

  31

  Climatic Responsive Architecture of Tabriz

  چاپ و ارائه PPT سینگری

  32

  6-7/ 12/ 1385

  ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران- چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور

  مولفه های معماری پایدار

  تهران

  مجموعه خلاصه CD

  33

  16-14/8 1385

  International Solar Energy Society The Arab Section (ARSEC)

  5-7, november, 2006

  Historic - Climatic Urban Form Theory

  Univ. of Bahrian

  بحرین

  ارائه، چاپ

  34

  5-6/2/ 1385

  پنجمین همایش بهینه سازی

  مصرف سوخت در ساختمان

  بهینه سازی و مدیریت انرژی در مدارس

  تهران/ مرکز همایشهای رازی

  CD+ab

  35

  گلخانه نوین خورشیدی

  صدوقی، CD+ab و ارائه PPT

  36

  بکارگیری شوادان در معماری پایدار ایران

  صدوقی، CD+ab

  37

  بهره‌گیری از نور طبیعی روز در ساختمان مدارس

  پورناصری، CD+ab

  38

  اصول و مبانی طراحی پایدار

  پورناصری، CD+ab

  39

  معرفی نرم‌افزار ممیزی انرژی در ساختمان ( BEAT )

  صنایع، CD+ab

  40

  مروری بر پمپ‌های حرارتی هوایی و کاربرد و مزایای آن

  صنایع، CD+ab

  41

  مروری بر پمپ‌های حرارتی با منبع زمینی، کاربرد و مزایای آن

  صنایع، CD+ab

  بررسی عملکرد مبدل حرارتی هوا-هوا مورد استفاده در ساختمان

  42

  31-29/2 1384

  1st Inter. Conference Passive and Low Cooling for Built Environment

  (PALENC 2005) 19-21, May, 2005

  Responsive and Sustainable Architectural Strategies for Temperate Regions

  Santorini

  یونان

  ارائه، چاپ

  43

  24-23/12 1383

  چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  بررسی تطبیقی الگوهای معماری ایران و معماری پایدار

  تهران

  صدا و سیما

  معیری نیا ، CD

  44

  45

  تهویه طبیعی با استفاده از دودکش خورشیدی و برج سرمایشی

  لطفی زاده، CD

  46

  بررسی سامانه دیوار ترومب برای آینده پایدار

  نقی ترابی، CD

  47

  19-15/12 1383

  توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران

  محله شهری بوم گرا ,

  طراحی شهری متقارن

  تهران

  دانشگاه تهران

  معینی فر، ab

  48

  28-29/11

  1382

  سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  مفهوم معماری پایدار

  تهران

  اجلاس

  آذربایجانی، ارائه، چاپ CD+ab

  49

  تاثیر اقلیم بر کالبد بادگیرهای یزد و بندرلنگه

  محمودی، چاپ CD+ab

  50

  تاثیر ساباط در سرمایش فضای شهری مناطق گرم و خشک ایران

  محوی، چاپ CD+ab

  51

  31-30/2/ 1382

  همایش مسایل شهرسازی ایران

  منابع محیطی و طراحی شهری راهبردی پایدار

  شیراز

  دانشگاه شیراز

  ارائه، چاپ

  52

  6- 7/12/ 1381

  دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  نقش سیستم قاب سبک فلزی ( (LSF در کاهش مصرف انرژی

  تهران

  صدا و سیما

  مشترک، ارائه، چاپ CD+ab

  53

  13-11/11/ 1381

  The 5th International Conference on Humane Habitat,

  Jan. 31– Feb. 2, 2003

  Livable and Sustainable Architectural Principles and Elements for Hot-Humid Regions

  بمبئی، هند

  دانشگاه رضوی

  ارائه، چاپ

  54

  9-4/ 8/ 1380

  25th ISES 2001 Solar World Congress, 25-30, Nov, 2001

  A Comparative Study of Indigenous Architectural Principles and Elements in Different Climates

  استرالیا آدلاید

  ارائه CD+ab

  55

  Endogenous Daylighting in the Architecture of Sunny Regions

  ارائه CD+ab

  56

  Sustainability of Vernacular Urban From "A lesson from Esfahan"

  مشترک، ارائه CD+ab

  57

  25-26/5/1380

  همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا

  ارتقاء فرهنگ اسلامی و الگوی‌ مناسب معماری و طراحی‌شهری

  تهران،

  بنیاد شهید

  ارائه، جاپ

  58

  11-12/2/ 1380

  سومین همایش ملی انرژی شورای جهانی انرژی

  ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران

  تهران

  وزارت نیرو

  مشترک، چاپ

  59

  26-24/12/ 1379

  International Conference in the Built and Human Environment

  14-16, Mar, 2001

  Methodology for selection

  of Climatic settlements in the study of urban form history

  انگلستان

  دانشگاه سالفورد

  ارائه، جاپ

  60

  4-3/12/ 1379

  چهارمین کنفرانس سراسری روستا و انرژی/ سازمان جهاد سازندگی

  انرژی، محیط زیست و طراحی روستا در مناطق گرم و خشک

  چابهار

  ارائه، جاپ

  61

  10-8/2/ 1377

  اولین همایش ملی انرژی

  شورای جهانی انرژی WREC

  1997, Apr, 28-30

  The Daylighting of Buildings, "An Economically Viable, Energy-Conserving and Cooling Strategy

  تهران

  وزارت نیرو

  چاپ

  62

  12/8/ 1375

  The 3rd Seminar of

  Iranian Ph.D. Students (in UK)

  2, Nov, 1996

  The Social and Climatic Expression of Iranian Urban Form and Architecture

  انگلستان

  دانشگاه گلاسگو

  ارائه

  ab

  63

  26/3-1/4 1375

  The 4th World Renewable Energy Congress, (WREC)

  15 -21, Jun, 1996

  Climate-Sensitive Urban Design Elements, “An Energy-Conscious Guideline”

  آمریکا دنور

  پوستر، چاپ

  64

  30/10/ 1374

  The 2nd Seminar of Iranian Ph.D. Students (in UK & Europe)

  20, Jan, 1996

  Daylighting An Energy-Saving and Cooling Strategy

  For Sunny Regions

  انگلستان

  دانشگاه برمینگهام

  ارائه

  ab

  65

  13-11/4/ 1374

  Standard & Diversity in Arch. Edu. Tempus Conference’, ’Ion Mincu

  2-4, July, 1995

  Climate-Consciousness in Teaching Urban Form History

  بخارست

  رومانی

  ارائه، چاپ

  66

  30/2/1374

  The 1st Seminar of Iranian Ph.D. Students (in UK & Ireland)

  20, May, 1995

  Energy-Conscious Climatic Urban Design for Arid Lands

  انگلستان

  دانشگاه شفیلد

  ارائه

  ab

  67

  9-4/9/

  1367

  3rd Energex 88 WERN

  25-30, Nov, 1988

  Physical Aspects of Energy-Oriented Urban Design in Hot-Arid Regions

  لیبی

  طرابلس

  ارائه، چاپ

  ج: فهرست شرکت در همایش ها بدون مقاله

  ش

  تاریخ

  همایش

  عنوان یا دوره

  محل برگذاری

  1

  29-28/2/89

  بنیاد غلمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

  اولین کنفراتس بین المللی سکونتگاههای روستایی- مسکن و بافت

  تهران

  صداو سیما

  2

  29-31/2

  88

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دومین همایش ملی فنآوری های بومی ایران

  تهران

  3

  10-11/9/1387

  IAEA AEOI CEERS IRSEN

  واحد علوم و تحقیقات/ دانشگاه آزاد اسلامی

  11/30-12/1/2008

  1st Int. Conf. On Nuclear Power Plants, Environment & Sustainable Development

  تهران

  4

  3-4/2/1387

  Gulf University/

  School of Environmental Science

  22-23 / 4/ 2008

  The 3rd Seminar on

  Toward Sustainable Gulf Cities

  بحرین-منامه

  5

  26-27/11 1382

  وزارت مسکن و شهرسازی

  معاونت شهرسازی و معماری

  همایش سیما و منظر شهری،

  تجارب جهانی و چشم انداز آینده

  تهران

  صداو سیما

  6

  24/6-15/7 1381

  ÅF Training Program

  Energy Audits for Buildings

  15/9 – 7/10, 2002

  دوره آموزشی بهینه سازی مصرف سوخت و ممیزی ساختمان

  سوئد

  یوتبری

  7

  20-17/2/ 1380

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  دومین همایش بین المللی ساختمانهای بلند

  تهران

  8

  3-1/4/ 1378

  وزارت مسکن و شهرسازی

  معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

  دومین جشنواره مهندسی ساختمان

  مسکن بهینه

  تهران، اجلاس

  9

  14/4/

  1377

  4th Seminar of Iranian Ph.D. Students in Europe, 5, July, 1998

  Built Environment

  انگلستان لندن

  10

  7-6/1/ 1375

  University of Huddersfields

  26-27, Mar,1996

  13th Inter-schools Conf. on Development,

  International Research & Practice:

  Bridging the Gap

  انگلستان هادرزفیلد

  11

  2-1/2/ 1374

  Department of Planning & Landscape, University of Manchester, 20-21, Apr, 1995

  Conference of Research & Teaching in Urban Design

  انگلستان منچستر

  12

  4-3/1/ 1374

  University of York, 23-24, Mar, 1995

  Inter. Workshop on Urban Regeneration,

  Development Thro' Conservation:

  Toward Shaping World Cities

  انگلستان

  د. یورک

  13

  15-25/12 1364

  دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

  25-15/12/1364

  کنفرانس بین المللی باسازی مناطق جنگ زده

  تهران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.11148.20574.fa.html
برگشت به اصل مطلب