دانشکده معماری و شهرسازی- پورمند قربانی سی سخت
پورمند قربانی سی سخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام: پورمند

  نام خانوادگی: قربانی سی سخت

  رتبه علمی: پژوهشگر دکترا

 

  آدرس: تهران نارمک خیابان فرجام دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری وشهرسازی

  گروه : معماری

 

  تلفن : (اختیاری) 09171457243

  پست الکترونیکی: pghorbani AT iust.ac.ir

  دانشگاههای محل تحصیل: علم وصنعت ایران(کارشناسی ارشد پیوسته)

  عنوان پایان نامه:

  استاد راهنما: مهندس نقره کار، دکتر مهدیزاده

تعداد مقالات: 9
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.10893.19278.fa.html
برگشت به اصل مطلب